Vantaan ratikan päätepysäkki sijaitsee tulevaisuudessa Helsingin puolella. Kuva: Marja Väänänen

Helsinki hyväksyi osuutensa Vantaan ratikasta

Helsingin valtuusto hyväksyi kaupungin osallistumisen Vantaan ratikan rakentamiseen. Uuden pikaraitiotieyhteyden päätepysäkki ulottuu Helsingin Mellunmäkeen. Raitiotieinfran sekä siihen liittyvien katujen ja johtosiirtojen kustannukset ovat Helsingille 15 miljoonaa euroa.

Vantaan ratikan päätepysäkki sijaitsee tulevaisuudessa Helsingin puolella. Kuva: Marja Väänänen

Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys Helsingin Mellunmäestä Vantaan Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raitiotien kokonaispituus on noin 19,3 kilometriä, josta noin 500 metrin rataosuus ja itäinen päätepysäkki sijoittuvat Helsingin Mellunmäkeen 

Raitiolinjaa liikennöidään tiheimmillään 7,5 minuutin vuorovälillä. Matka-aika Mellunmäestä lentokentälle on noin 54 minuuttia ja keskinopeus noin 22 km/h. 

Poikittainen raideliikenneyhteys on osa pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa ja Vantaan ensimmäinen raitiotielinja. Ratikka mahdollistaa suoran liikkumisen Itä-Helsingistä Tikkurilaan ja lentokentälle. 

Vantaan mukaan ratikan rakentaminen voi alkaa syksyllä 2024 ja liikennöinti vuonna 2029. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 606 miljoonaa euroa.  Vantaan ratikka kuuluu Helsingin seudun raideliikenneverkkoon, jota kehitetään muun muassa seudun kuntien, valtion sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) solmimilla maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla (MAL). Tämänhetkisen MAL-sopimuksen mukaan seudulle suunnitellaan kattavaa pikaraitioteiden verkostoa. Tulevaisuudessa Vantaan ratikka voisi yhdistyä Viikin-Malmin pikaraitiotiehen.