Vasemmalla Meilahden kartanon päärakennus ja oikealla Tanssipaviljonki.
Kuva: Annamari Tolonen / Helsingin kaupunki

Helsinki etsii taas Meilahden kartanolle kehittämishaluista ostajaa

Helsingin kaupunki etsii Meilahden kartanoalueen rakennuksille uutta omistajaa tarjouskilpailulla. Ostajan pitää kehittää alueelle uusia palveluita tai toimintaa arvokkaita rakennuksia hyödyntäen. Kaupunki haki Meilahden kartanon alueelle kehittäjää jo vuonna 2017, mutta silloin ei saatu toteutukseen edenneitä ideoita.

Vasemmalla Meilahden kartanon päärakennus ja oikealla Tanssipaviljonki.
Kuva: Annamari Tolonen / Helsingin kaupunki

Alueella on vireillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi kartanon tiluksille esimerkiksi ravintola- ja juhlatiloja, museotiloja, tutkimus- ja koulutustiloja, pienimuotoista hotellitoimintaa tai hyvinvointipalveluita. Pysyvää asumista kartanon alueella ei sallita. Nykyisen asemakaavan mukaan rakennuksiin voi sijoittaa museotoimintaa.

Kilpailu on avoin kaikille. Ilmoittautumisvaiheessa hakijoiden pitää esitellä liiketoimintasuunnitelma ja edellytykset rakennusten kunnostamiseen. Hakemusten perusteella kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat valitsevat kumppanit jatkoneuvotteluihin.

Meilahden kartanon alueella sijaitsee 1800-luvulta peräisin olevien kartanon päärakennuksen ja juhlarakennuksen lisäksi vuonna 1976 rakennettu Helsingin taidemuseon entinen näyttelyrakennus. Päärakennus ja juhlatila eli Tanssipaviljonki ovat asemakaavassa suojeltuja kohteita.

Kaupungin tavoitteena on, että uusi omistaja kunnostaa kartanoalueen suojellut rakennukset. Entinen taidemuseon rakennus on mahdollista kunnostaa tai purkaa ja korvata ympäristöön sopivalla uudisrakennuksella.

Kartanon tontti pysyy kaupungin omistuksessa, ja se vuokrataan tulevalle omistajalle. Kartanopuisto ja rantareitti säilytetään julkisessa käytössä nykyiseen tapaan.

Meilahden kartano sijaitsee Seurasaaren kupeessa Meilahden huvila-alueella, jonka Museovirasto on määritellyt valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.