Liedon Simpukkatielle valmistui Hartelan ja TA-yhtiöiden ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde. Kuva: Hartela

Hartelan TA-yhtiöille rakentama Joutsenmerkki-kohde valmistui Lietoon 

Hartelan Liedon keskustaan rakentama asumisoikeuskerrostalo on valmistunut. Simpukkatie 17 on Hartelan ja TA-yhtiöiden sekä samalla koko Varsinais-Suomen ensimmäinen asuinkerrostalo, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. 

Liedon Simpukkatielle valmistui Hartelan ja TA-yhtiöiden ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde. Kuva: Hartela

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin edellytyksenä on tiukkojen kriteerien täyttäminen suunnittelu­pöydältä rakennuksen viimeistelyyn. Liedon kohteessa tämä tarkoittaa muun muassa A-energialuokan rakennusta, valaistuksen tarve­ohjausta sekä energia­tehokkaita kodin­koneita ja saniteetti­kalusteita asunnoissa. Jätteiden lajitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristö­ystävällisiä toimen­piteitä ovat myös ulkoiluväline­varasto runkolukittavine polkupyörä­telineineen sekä pyörä­verstas. Lisäksi kohteessa on sähköauton latauspaikkoja. 

– TA-yhtiöt on yksi Hartelan pitkäaikaisimmista ja merkittävimmistä asiakkaista. Yhteis­työtä on tehty vuosien saatossa toteuttamalla kohtuu­hintaisia asumisoikeus­asuntoja kerros- ja rivitalo­kohteina eri puolille Suomea. On hienoa, että yhteis­työn tuloksena olemme nyt toteuttaneet Varsinais-Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn kerros­talon, projekti­päällikkö Juuso-Antti Simpanen Hartelasta sanoo. 

– Meille Joutsenmerkki osoittaa jatkuvuutta vastuullisen tekemisen kehittämisenä. Lisäksi kohteen lainan­antajamme Kuntarahoitus on huomioinut Joutsenmerkin myöntäessään meille vihreän rahoituksen lainaa kohteelle, aluejohtaja Matti Keitilä TA:sta kertoo. 

Merkin saamiseksi on täytettävä kaikki pakolliset vaatimukset ja valinnaisia piste­vaatimuksia, joista vaaditun piste­määrän rakentaja voi saavuttaa haluamillaan kestävillä toimen­piteillä. Paino­pisteitä ovat energia­tehokkuus, materiaali­valinnat, kemikaalit ja kierto­talous. Joutsenmerkin myöntäjä Ympäristömerkintä Suomi Oy tarkistaa kaikkien vaatimusten täyttymisen ja suorittaa kohteessa tarkastus­käyntejä jo rakennus­hankkeen aikana. 

– Rakentajan näkökulmasta kaikki lähtee liikkeelle jo suunnittelu­vaiheesta. Arvioimme tarkkaan, mitä materiaaleja käytämme ja mitä A-energialuokka rakentamiselta vaatii. On tärkeää, että kaikki hankkeen osapuolet suunnittelijoista ali­urakoitsijoihin ja tavaran­toimittajiin ymmärtävät, mitä Joutsenmerkkihanke tarkoittaa ja sitoutuvat hankkeen ympäristö­tavoitteisiin. Meidän näkö­kulmastamme tavoitteiden täyttyminen on suunnittelu­­ohjauksen, hankinnan ja tuotannon tiivistä yhteistyötä, Juuso-Antti Simpanen kertoo. 

Joutsenmerkitty rakentaminen on yleistynyt nopeasti kaikissa Pohjois­maissa. Suomessa Joutsenmerkittyjä kohteita on muutamia kymmeniä, joista suurin osa on rakennettu viimeisen muutaman vuoden aikana. Parin­kymmenen asuintalon lisäksi Suomeen on valmistunut kuusi Joutsenmerkittyä koulua ja kolme päiväkotia.