ikavalko
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Hartela rakentaa Porin uuden oikeustalon

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Poriin uuden oikeustalon. Uudisrakennuksen allianssikumppaniksi on kilpailutuksen kautta valittu Hartela Länsi-Suomi Oy. Hankkeen arvo on 23 miljoonaa euroa.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Porin oikeustalo rakennetaan nykyiselle valtion omistamalle vanhan oikeustalon tontille. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä, ja rakennukseen tulee uudet tilat Satakunnan käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istunnoille, Ulosottolaitokselle, Syyttäjälaitokselle sekä oikeusavulle ja edunvalvonnalle.

– Tavoitteena on keskittää nykyisin eri osoitteissa sijaitsevat oikeushallinnon toiminnot Porissa nykyaikaisiin, terveellisiin ja turvallisiin oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisesti rakennettaviin tiloihin, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki kertoo.

Vanha oikeustalo puretaan, kun uudisrakennus valmistuu. Vanhan oikeustalon peruskorjausta ja laajennusta tutkittiin, mutta vaihtoehtoa pidettiin liian kalliina ja hankalana.

Hartela Länsi-Suomi on valittu Senaatti-kiinteistöjen allianssikumppaniksi.

– Erikoispiirteen hankkeelle muodostaa se, että vanha oikeustalo on kaiken aikaa toiminnassa samalla tontilla. Uusi oikeustalo rakentuu vanhan oikeustalon välittömään läheisyyteen, ja se puretaan pois vasta uuden valmistuttua. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja kokemuksellamme vastaavista hankkeista varmistamme sekä työmaan että käytössä olevan oikeustalon toiminnan ja liikennejärjestelyjen sujuvuuden, sanoo Hartela Länsi-Suomen aluejohtaja Lauri Piitari.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa. Rakentaminen käynnistyy kesäkuussa 2023, ja uudisrakennustyöt valmistuvat alkuvuodesta 2025.  Vanhan oikeustalon purkaminen aloitetaan kesällä 2025. Pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy.