Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Hallitusohjelmassa monta ilonaihetta RT:lle

Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen uuden hallituksen tavoitteeseen keventää sääntelyä ja byrokratiaa, tuntuviin infrainvestointeihin sekä tavoitteeseen tarkastella rakennetun ympäristön kehittämistä kokonaisuutena.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Hallitusneuvotteluissa on päätetty lähes kolmen miljardin euron liikenne­investointi­ohjelmasta, minkä lisäksi hallitus on päättänyt hyödyntää täysimääräisesti EU:n CEF-hanke­rahoitusta.

– On toiveita herättävää, että uusi hallitus näyttää ymmärtävän toimivan liikenne­infran merkityksen Suomen kestävän kasvun, työvoiman liikkuvuuden ja huolto­varmuuden näkö­kulmasta. Iso muutos aiempaan on linjaus hanke­yhtiö­mallin käytöstä isojen raide­investointien toteuttamisessa, RT:n toimitus­johtaja Aleksi Randell sanoo.

RT:ssä ollaan tyytyväisiä, että hallitus­ohjelmassa on sitouduttu toimiin, jotka edistävät asunto­markkinoiden toimivuutta.

– Tällä hetkellä asunto­tuotanto on poikkeuksellisessa ahdingossa, eikä tue kasvua. Hallituksen kirjaama tavoite riittävän asunto­tuotannon turvaamisesta edellyttää valtion tukeman tuotannon ehtojen uudistamista heti hallituksen aloittaessa työnsä, Randell toteaa.

Hallitusohjelmassa luvataan, että tulevalla hallitus­kaudella kevennetään sääntelyä ja puretaan byrokratiaa. RT:n mukaan rakennus­alan kannalta suuri mahdollisuus on alueiden­käyttö­lain uudistaminen, jonka avulla voidaan sujuvoittaa kaavoitusta sekä edistää kaupunkien ja kuntien kasvua.

– Odotamme paljon alueiden­käyttö­lain uudistukselta, joka jäi viime hallitus­kaudella tekemättä. Kaavoituksen sujuvoittaminen on otettava uudistuksen johto­tähdeksi. Sen avulla vahvistetaan talouden kasvua ja kansan­talouden kantokykyä sekä mahdollistetaan vihreän siirtymän edellyttämät investoinnit, Randell sanoo.

Hallitusohjelman mukaan maan­käytöstä, rakentamisesta, asumisesta ja liikenteestä muodostetaan rakennetun ympäristön kokonaisuus.

– Alan yhteis­kunnallisen merkittävyyden vuoksi olemme tyytyväisiä, että rakennettua ympäristöä ajatellaan kokonaisuutena myös hallitus­kauden aikana. Myös valtion ja suurimpien kaupunki­seutujen välisen MAL-sopimus­menettelyn kirjaaminen lakiin on hyvä asia. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kasvun kannalta tärkeän asunto­tuotannon taso on romahtanut, Aleksi Randell toteaa.