GreenE² on avoimen innovaation ekosysteemi, joka edistää kestävää energian systeemitransitiota. Kuva: GreenE² 

GreenE² -ekosysteemille Business Finlandin rahoitusta 

Business Finland on myöntänyt ekosysteemirahoituksen CLIC Innovationin GreenE² -ekosysteemin toiselle vaiheelle. GreenE² on avoimen innovaation ekosysteemi, joka edistää kestävää energian systeemitransitiota Suomessa.

GreenE² on avoimen innovaation ekosysteemi, joka edistää kestävää energian systeemitransitiota. Kuva: GreenE² 

GreenE² -ekosysteemin ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 2020 ja kesti 2,5 vuotta. Tänä aikana ekosysteemi on kasvanut merkittävästi ja rakentanut useita innovaatiohankkeita energiatransition edistämiseksi, esimerkiksi BalticSeaH2, HYGCEL ja BioCCU -hankkeet. Ensimmäisen vaiheen aikana aloitettiin vihreää siirtymää edistäviä aktiviteetteja sekä järjestettiin tapahtumia, joilla tuetaan vihreän energiamarkkinan kasvua.   

Toisen vaiheen aikana GreenE² jatkaa kaikkia ensimmäisessä vaiheessa aloitettuja toimia neljän kärkiteeman puitteissa: vety, P2X (power-to-x)-teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (CCU), sektori-integraatio ja energiajärjestelmien tehokkuus. 

Ensimmäisen vaiheen aktiviteetteja ja tiekarttojen toteuttamista jatketaan ja lähdetään viemään käytäntöön. GreenE² ekosysteemi jatkaa myös aktiivisesti hankerakentamista Suomessa sekä kansainvälisissä konsortioissa.    

Vihreän siirtymän luomat mahdollisuudet kasvattavat kilpailukykyä. Suomen vihreä strategia määrittelee, miten yritykset ja julkinen sektori voivat yhdessä rakentaa Suomesta vihreän siirtymän johtavan maan.  GreenE²-ekosysteemiä laajennetaan Suomessa, ja yhteistyötä halutaan myös lisätä kansainvälisten toimijoiden kanssa.  GreenE² on avoimen innovaation ekosysteemi, joka tukee vihreää energiatransitiota. Sen toiminta on avointa tutkimuslaitoksille yrityksille, jotka haluavat kehittää kestäviä energiaratkaisuja sekä muille aktiivisesti teemassa toimiville organisaatioille. GreenE² keskustelualustana mahdollistaa myös tehokkaan vuoropuhelun julkisten toimijoiden sekä kuluttajia edustavien etujärjestöjen kanssa.