Korkojen ja rakennuskustannusten korkea taso pitää rakentamisen määrän matalalla, minkä vuoksi työkonevuokrauksen määrä vähenee. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Forecon: Työkoneiden vuokramarkkinat vähenevät 

Kansainvälisen talouden heikentyneet näkymät sekä korkojen ja rakennus­kustannusten korkea taso pitävät rakentamisen määrän matalalla tänä ja ensi vuonna. Rakennus­markkinoiden tutkimus­yritys Foreconin mukaan työkoneiden vuokra­markkinoiden lasku päättyy vuonna 2024, mutta kasvu jää lähes nolla­tasolle (+1 %). Kahden heikon vuoden jälkeen vuokra­markkinoiden kasvu on viisi prosenttia vuonna 2025. 

Korkojen ja rakennuskustannusten korkea taso pitää rakentamisen määrän matalalla, minkä vuoksi työkonevuokrauksen määrä vähenee. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talouden kasvuennusteita on pienennetty syksyn kuluessa. Loppu­vuonna 2023 Suomi on taantumassa ja koko vuoden BKT‑ennuste on miinuksella. Talouden käänne kasvuun on taas lykkääntynyt ja vuoden 2024 kasvu­­ennusteet ovat nollan ja yhden prosentin välillä. 

Kuluttajien luottamus sekä asunnon osto‑ ja korjaus­aikomukset ovat edelleen pohja­lukemissa. Koron­nostot ovat toden­näköisesti päättyneet, mutta korot pysynevät nyky­tasolla ainakin kesään 2024 jarruttaen asunto­kauppaa ja rakennus­investointeja. Elinkeino­elämän luottamuksen heikentyminen ja muutos­neuvottelujen yleistyminen näkyvät sekä yritysten että kuluttajien rakentamisaikomuksissa. 

Suomessa rakentamisen määrä kääntyi rajuun laskuun loppu­vuonna 2022. Asuin­rakentaminen nousi nollakorko­aikana kestämättömän korkealle tasolle ja supistuu nyt voimakkaasti. Koron­nostot ja rakennus­kustannusten nopea nousu merkitsivät äkki­jarrutusta rakentamisen kysyntään vuonna 2023. 

Uusien asuntojen rakentaminen vähenee 35 prosenttia. Toimitila­rakentaminen ei vähene vastaavasti, sillä erityisesti julkisten palvelu­rakennusten rakentaminen on hyvällä tasolla. Yksityisiä toimitila­hankkeita on vireillä runsaasti, mutta hankkeiden käynnistämiseen liittyvä epä­varmuus on kasvanut ja hankkeita lykkääntyy. Myös maa‑ ja vesi­rakentamisen näkymät ovat heikot – määrä on miinuksella sekä vuonna 2023 että 2024. 

Korjausrakentamisen näkymät ovat heikentyneet myös kuluvan vuoden aikana, määrä vähenee hieman vuonna 2023. Korkeat korjaus­kustannukset, kiinteistöjen hoito­kulut sekä rahoituksen saatavuus jarruttavat korjaus­hankkeiden käynnistämistä. 

Rakentamisen määrä vähenee tänä vuonna kymmenen prosenttia ja väheneminen jatkuu vuonna 2024 (‑1 %). Vuonna 2025 rakentamisen määrä kasvaa kolme prosenttia. Rakentamisen eri sektoreilla kehitys vaihtelee suuresti. 

Työkonevuokrauksen määrän arvioidaan vähenevän tänä vuonna yhdeksän prosenttia. Paljon vuokra­koneita käyttävässä toimitila­rakentamisessa määrä vähenee 15 prosenttia ja asuin­rakentamisessa peräti lähes 30 prosenttia. Korjaus­rakentamisen ja muiden toimi­alojen käyttö ovat pienessä yhden prosentin kasvussa. 

Vuonna 2024 työkoneiden vuokrauksen ennakoidaan kasvavan prosentin. Asunto­rakentamisen vuokrakone­käyttö vähenee edelleen (-25 %), mutta toimitila­rakentamisen käyttö kasvaa (+14 %). Korjaus­rakentamisen vuokra­käyttö kasvaa kaksi prosenttia ja muiden toimi­alojen prosentin. Vuodesta 2025 on tulossa rakennuskone­alalle kasvu­vuosi (+5 %). Vuokrakone­kysyntä kasvaa kaikilla sektoreilla. Kasvun arvioidaan olevan kolmen ja kuuden prosentin välillä.