Betonimiehen alueen korkeimmat rakennukset Otaniementien ja Kuusisaarentien risteyksessä. Kuva: A-Konsultit 

Otaniemeen suunnitteilla uusi, yli tuhannen asukkaan asuinalue

Etelä-Otaniemeen suunnitellaan uutta asuinaluetta noin 1 100 asukkaalle. Betonimiehen kaavaehdotus tuo metron varrella sijaitsevalle opiskelu- ja työpaikka-alueelle monipuolista kaupunkia asuntoineen, puistoineen ja liiketiloineen.

Betonimiehen alueen korkeimmat rakennukset Otaniementien ja Kuusisaarentien risteyksessä. Kuva: A-Konsultit 

Kaavaehdotuksen korkeimmat rakennukset ovat 16-kerroksisia ja sijaitsevat lähimpänä Keilaniemeä. Otaniemeä kohti mentäessä rakennukset madaltuvat 9-kerroksisiksi. Katutasoon on tulossa tiloja kivijalkaliikkeille. Yhteensä rakennusoikeutta on noin 56 000 kerrosneliömetriä. 

Kaupungin tavoitteena on yhdistää Otaniemi ja Keilaniemi entistä tiiviimmin toisiinsa. Keilaniemestä on uusine tornitaloineen tulossa yhä merkittävämpi korkean rakentamisen keskittymä. 

– Betonimiehen kaupunkikuva on suunniteltu niin, että eteläosat näyttävät enemmän Keilaniemeltä ja pohjoisosat enemmän Otaniemeltä. Aiemmissa suunnitelmissa rakennukset poikkesivat enemmän Otaniemen rakennustyylistä, mutta nyt olemme tehneet muutoksia asukkailta saamamme palautteen pohjalta, alueen suunnittelija Toni Saastamoinen kertoo. 

Tällä hetkellä kaava-alueella sijaitsee yliopiston tiloja, joista toiminta on jo siirtynyt muualle. Suurimman osan maa-alueista omistaa Aalto-yliopisto. 

Uuden asuinalueen keskelle on tulossa metsäinen julkinen puisto. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee pitkulainen Kivikairan puisto. Jalankulun ja pyöräilyn verkosto kulkee puistoa pitkin läpi koko alueen. Viihtyisyyttä lisää lähellä oleva merenranta. 

Kaavalla aiotaan turvata myös alueen arvokasta luontoa. Otaniemelle ominaisia metsiköitä säilytetään, samoin kaava-alueella sijaitseva liito-oravien kulkuyhteys. 

Uusi asuinalue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Pikaraitiotie 15:n pysäkki on aivan alueen vieressä. Myös Aalto-yliopiston metroasemalle on lyhyt matka. Autoilun näkökulmasta alue sijaitsee kätevästi Kehä I:n tuntumassa. 

Alueen autoliikenteeseen on kaavan myötä luvassa muutoksia Kuusisaarentien risteyksessä: Miestentie ei jatkossa enää liity Otaniementiehen, vaan suoraan Kuusisaarentiehen. Alueen pysäköintipaikkoja sijoitetaan Keilaniemen keskuspysäköintilaitokseen. 

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Betonimiehen asemakaavaehdotusta kokouksessaan 22. marraskuuta.