Myllypohjan monitoimitalon rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2024. Kuva: Skanska

Lahden Myllypohjan alueen monitoimitalon kehitysvaihe jatkuu 

Lahden Myllypohjan alueen monitoimitalon elokuussa aloitettu kehitysvaihe jatkuu kesään 2024. Tavoitteena on, että allianssimallilla toteutettavan hankkeen rakentaminen käynnistyy kesällä 2024 ja että talo on käyttövalmis elokuussa 2026. 

Myllypohjan monitoimitalon rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2024. Kuva: Skanska

Allianssin osapuolet ovat Lahden Tilakeskus, Arkkitehtipalvelu Oy, Granlund Oy sekä Skanska. Hankkeen allianssisopimus on allekirjoitettu elokuussa 2023. 

– Allianssimalli on rakennushankkeissa käytettävä hankemalli, jossa hankkeen osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat riskit ja hyödyt, projektipäällikkö Simo Lahtela Lahden Tilakeskuksesta kertoo. 

Hankkeen laajuus on noin 7 500–7 800 bruttoneliömetriä. Monitoimitaloon tehdään tilat yhteensä 468 lapselle.  Taloon tulee Alasenjärven peruskoulun vuosiluokat 1-6, kolme alueellisen erityisen tuen pienryhmää sekä kahdeksan Alasenjärven päiväkodin lapsiryhmää. Laajennusoptiona on peruskoulun 3. luokkasarja 144 oppilaalle. Optio on joustavasti käyttöönotettavissa ja poistettavissa alueellisen oppilasmääräkehityksen mukaisesti. 

Tiloja käyttävät myös iltapäivätoiminnan 1–2-luokkalaiset ja kaikkien luokka-asteiden erityisen tuen oppilaat. Alueellinen kirjasto siirtyy monitoimitaloon Ahtialan terveysaseman toimipisteestä. Monitoimitaloon rakennetaan tilat oppilashuoltopalveluille: kuraattorille, psykologille, terveydenhoitajalle ja lääkärille.

Monitoimitalohankkeeseen sisältyy vanhan Myllypohjan koulurakennuksen perusparannus sekä laajennus. 

– Kehitysvaiheessa tunnistettuja haasteita ovat rakennussuojelulliset tavoitteet sekä vanhan, suojellun koulurakennuksen arvioitua huonompi kunto. Huomioitavia seikkoja ovat myös rakennusalueelle kantautuva liikennemelu moottoritieltä, Ahtialantieltä ja junaradalta, Lahden kaupungin rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä toteaa. 

– Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, joka on tulossa luonnos- ja ehdotusvaiheeseen. Kaavan voimaantulo ajoittuu aikaisintaan toukokuuhun 2024, Pirttilä sanoo. 

Rakentamisessa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla eri rakennusmateriaaleja: esimerkiksi runko on betonirakenteinen, ulkoseinissä ja pintarakenteissa on puuta. Puurakentamisen laajuus määrittyy kehitysvaiheen aikana. 

– Hankesuunnitelman vastuullisuustavoitteet liittyvät muun maussa rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen, uusio- ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen rakentamisessa sekä ympäristöluokituksen tavoitteluun, hankekehitysjohtaja Timo Markkanen Skanskasta kertoo. 

– Kehitysvaihe on saatu tehokkaasti käyntiin hyvässä yhteistyössä kaikkien mukana olevien tahojen kanssa, jotka ovat aktiivisesti tuoneet oman osaamisensa moniammatillisesti tukemaan tulevan monitoimitalon toteutusta”, Markkanen jatkaa.