Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Fira: logistiikkakeskus vähentää putkiremonttityömaan hävikkiä

Fira Oy on vuoden ajan pilotoinut rakennusmateriaalien logistiikkakeskuksen käyttöä putkiremonttityömaillaan. Meriteollisuudesta tutun logistiikkajärjestelmän avulla Fira on vähentänyt putkiremonttityömaiden materiaalihävikkiä noin kolmanneksen.

Fira tilaa työmaalla tarvittavat materiaalit keskitetysti Vantaan Hakkilassa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen. Siellä ne tarkastetaan ja säilytetään, kunnes niitä tarvitaan työmaalla. Jos käyttökelpoista materiaalia jää työmaalla yli, se palautetaan takaisin keskukseen, jolloin sitä voidaan hyödyntää muilla työmailla.  Lisäksi varastolla tehdään esivalmistelutöitä, esimerkiksi leikataan listoja valmiiksi, jolloin työtä ei tarvitse tehdä ahtaassa kylpyhuoneessa työmaalla.

Logistiikkakeskus pienentää hävikkiä Firan mukaan monella eri tavalla monessa eri prosessin vaiheessa. Keskitetty materiaalien tilaaminen ja niiden tarkastaminen varmistaa sen, että työmaalle lähetetään juuri oikea määrä oikeita materiaaleja. Tämän ansiosta materiaalit eivät ole työmaalla luonnonvoimien armoilla.

Fira on myös vakioinut työmaalla käytettävät materiaalinimikkeet, joten ylijäämämateriaali on helppo käyttää uudestaan, ja se pienentää urakan jälkeistä hävikkiä.

”Hävikki on yksi rakennusalan merkittävimmistä ongelmista. Alalla on tapana ostaa liian paljon liian aikaisin, jolloin materiaaleja häviää tai ne menevät ulkona sään armoilla pilalle tai oikeat materiaalit eivät ylipäätään tule paikalle. Tästä tulee lumipalloefekti: kun yksi alihankkija odottelee oikeita materiaaleja, muutkin odottelevat,” kertoo projektia johtava Eetu Heiska Maya Consulting Oy:stä.

Toimintatavasta on Firan mukaan hyötyä sekä asiakkaille että taloyhtiöille. Rakennushankkeet pysyvät paremmin aikataulussa ja remontin laatu paranee, kun ei asenneta vääriä asioita. Materiaalit ovat hiukan edullisempia, kun ne hankitaan keskitetysti.

”Tyypillisesti taloyhtiö maksaa hävikin, koska kaikki urakoitsijat laskevat hävikin antamansa hinnan sisään. Hävikki näkyy siis urakkahinnassa. Tai taloyhtiö maksaa materiaalit, jolloin myös työmaalle tilataan hävikin verran enemmän. Firan toimintamallissa hävikki vähenee, jolloin Fira voi tarjota urakoita hieman edullisemmalla hinnalla”, sanoo Fira putkiremonteista vastaava johtaja Sami Kokkonen.

Koko prosessin tavoitteena on vakioida remontti niin pitkälle kuin mahdollista, jotta siitä tulee monistettava. Firan mukaan monistettavuus tarkoittaa työmaiden nopeampia läpimenoaikoja ja alhaisempia kustannuksia. Monistettavuus vaatii tehokasta materiaalilogistiikkaa, joka varmistaa, että oikea materiaali saapuu paikalle oikealla hetkellä. Firan kumppani ja logistiikkakeskusta operoiva yritys on meriteollisuudessa toimiva Carinafour.

Toistaiseksi Fira on pilotoinut vain putkiremonttien materiaalin keskitettyä hallintaa, koska uusia ratkaisuja on helpompi pilotoida uudisrakennushankkeita kevyemmissä putkiremonteissa. Firan tavoitteena on kuitenkin laajentaa toimintatapa myös muille työmaille.

Lue lisää putkiremontin esivalmisteista ja modulaarisuudesta: https://www.kiinteistoposti.fi/esivalmisteilla-lisaa-nopeutta-putkiremonttiin/