Evgeny Nikolski. Kuva: A-Insinöörit

Evgeny Nikolski A-Insinöörien talotekniikan suunnittelupalvelujen johtajaksi pääkaupunkiseudulla

DI Evgeny Nikolski on nimitetty A-Insinöörien pää­kaupunki­seudun talotekniikka­yksikön uudeksi yksikön­johtajaksi. Tavoitteena on kasvattaa markkina­osuutta talo­tekniikka­suunnittelussa ja tuoda yhtiön vahva sairaala­rakentamisen LVI-osaaminen myös Etelä-Suomen sosiaali- ja terveyshankkeisiin.

Evgeny Nikolski. Kuva: A-Insinöörit

Isoissa ja vaativissa LVIA-projektitehtävissä meritoitunut Evgeny Nikolski on elokuusta 2023 lähtien toiminut A-Insinööreissä suunnittelu­johtajana, ja sitä ennen Rambollissa projekti­johtajan sekä suunnittelu­päällikön tehtävissä.

Marraskuun alusta 2023 lähtien hänen vastuullaan on pääkaupunki­seudun talo­tekniikka­yksikkö, jonka asian­tuntijoilla on vankka kokemus erityisesti julkisten rakennusten ja korjaus­hankkeiden LVIA-suunnittelusta.

– Meillä on ollut onni saada Evgenyn kaltainen, isoissa ja vaativissa hankkeissa kannuksia hankkinut LVIA-projekti­johtaja ja esi­henkilö luotsaamaan osaamiseltaan moni­puolisen yksikön kasvua. Yksi tavoitteista on vahvistaa pääkaupunki­seudulla sairaala­suunnittelun erikois­osaamistamme, joka on yksi toimialamme vahvuuksista, toimiala­johtaja Sasu Karkiainen sanoo.

A-Insinööreillä työskentelee noin 120 talonrakennus­hankkeisiin ja teollisuuteen erikoistunutta lvi-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijaa.

– Kokonaisuus on todella vahva. Meillä on erin­omaisen kokeneita konsultteja ja erittäin päteviä osaajia muun muassa energia­suunnittelussa. Heillä on kyky räätälöidä asiakkaille nyky­vaatimukset huomioivia, hiili­päästöiltään ja käyttö­kustannuksiltaan optimoituja ratkaisuja myös erikois­kohteisiin, yksikönjohtaja Evgeny Nikolski sanoo.

Nikolskin mukaan talotekniikka­suunnittelussa korostuu tänä päivänä tärkeimpänä juuri palvelun räätälöinti asiakasta varten.

– Täytyy kuunnella ensin, ja vasta sitten aloittaa suunnittelu. Lähtö­kohtaisesti loppu­tuloksen pitäisi olla asiakkaalle tuottava, eli että tilaaja säästää rahaa. Kyse ole vain suunnittelun hinnasta vaan taloudellisesti edullisesta kokonais­ratkaisusta, jossa luonnollisesti huomioidaan mahdollisimman hyvin vaatimukset niin hiili­neutraaliuden kuin energia­tehokkuuden näkökulmista.