Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

EU:n akkuasetus on nyt voimassa

EU:n akkuasetus muuttaa merkittävästi monia akkujen valmistukseen, myyntiin, käytöstä poistoon ja kierrätykseen liittyviä toimintoja. Akku­asetus korvaa vuoden 2006 akku- ja paristo­direktiivin. Uusi asetus laajenee kattamaan kaiken­laisten akkujen ja paristojen koko elinkaaren. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Tiukka ja sitova akku­lain­säädäntö on paitsi ympäristön myös suomalaisen akku­teollisuuden etu. Suomi ei kilpaile kansain­välisesti sijainnilla tai hinta­tasolla, mutta me voimme tavoitella sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää akku­klusteria, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Akkujen kysynnän arvioidaan 14-kertaistuvan vuodesta 2018 vuoteen 2030. Pääsyy kysynnän kasvuun on liikenteen sähköistyminen ja monenlaisten sähkö­virtaa käyttävien langattomien laitteiden yleistyminen. 

Akkuasetuksen tavoitteena on pitää kasvu ja sen ympäristö­vaikutukset hallittavina ja kestävinä. Lisäksi akkuasetus­uudistus parantaa myynnissä olevien kerta­käyttö­paristojen laatua, paristojen ja akkujen keräystä ja kierrätystä sekä lisää niissä olevien arvokkaiden materiaalien talteen­ottoa ja uudelleenkäyttöä.

Asetus yhdenmukaistaa EU-alueella akkuihin ja paristoihin liittyviä vaatimuksia. Kuluttajalla on jatkossakin mahdollisuus palauttaa käytetyt akut ja paristot ilmaiseksi niiden myyjille.

Raaka-aineketjun kestävyyttä vahvistetaan nostamalla akkujen ja paristojen keräys­tavoitteita. Lisäksi kerättyjen akkujen talteen­otolle ja kierrätettyjen materiaalien käytölle uusien akkujen valmistuksessa asetetaan erillisiä vaatimuksia. Kierrätettyjen materiaalien käyttö­osuus­velvoite on 8 vuotta asetuksen voimaan­tulosta koboltille 16 %, lyijylle 85 % ja litiumille ja nikkelille 6 %. Vuoden 2027 lopussa on kerätyistä akuista ja paristoista otettava talteen 90 % akkujen koboltista, kuparista, lyijystä ja nikkelistä ja 50 % litiumista.

Kuluttajan ja korjaajien mahdollisuutta saada tarkempaa tietoa akkujen valmistuksesta, suoritus­kyvystä ja koostumuksesta lisätään QR-koodiin pohjautuvalla tieto­järjestelmällä ja isompiin akkuihin liitettävällä digitaalisella akkupassilla.