LVI-alalle hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n mukaan kevään yhteishaussa LVI-alan toisen asteen koulutuksiin oli ensisijaisia hakijoita noin 1600, kun aloituspaikkoja oli tarjolla noin 1350.

– LVI-asennusalan yritykset ovat raportoineet pahenevasta työvoimapulasta asennushenkilöstön osalta jo pitkään. Uudet alalle tulevat henkilöt ovatkin tarpeen, LVI-TU:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen sanoo.

Viime päivien julkisuudessa esiintyneet ennusteet rakennusalan töiden vähenemisestä eivät Mäkisen mukaan koske suoraan LVI-asennusalaa, jota kannattelevat korjausrakentamiseen liittyvät työt. Putki- tai energiaremonttien määrän ei uskota pienevän, koska rakennusten korjaustarve pysyy korkealla tasolla. Myös erilaiset ylläpito- ja huoltotehtävät ovat lisääntyneet rakennusten käyttöolosuhteisiin liittyvien laatuvaatimusten kasvaessa.

Mäkisen mukaan LVI-alan koulutuksen laatu on parantunut. LVI-TU:lla ja koulutuksen järjestäjillä on yhteinen LVI-Työelämäkumppani -hanke, jolla alan osaamistarpeet otetaan entistä paremmin huomioon koulutuksessa.

LVI-alalla panostetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun varmistamiseen. Juha-Ville Mäkisen mukaan alan toimijat laativat parhaillaan kansallisia suosituksia työssäoppimisen suunnitteluun ja toteutukseen. Työpaikoilla tarvittavaa osaamista myös arvioidaan etukäteen sovittavissa, aidoissa työtilanteissa.

– Tutkintojen suorittaminen vaatii sitoutumista myös opiskelijoilta. Työpaikoille ei voi mennä vain kuluttamaan aikaansa. Työssäoppiminen on tärkeää henkilökohtaisesti opintoja suunnattaessa. Ja on hyvä muistaa, että kun opiskelija näyttää osaamisensa ja työhalunsa, niin töitäkin on tarjolla, Mäkinen sanoo.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö, ja se on osa Rakennusteollisuus RT:tä.