Havainnekuvassa Uusi Tietotalo. Kuva: Iisalmen kaupunki/MUUAN

Iisalmen keskustaan suunnitellaan uutta asuin- ja toimitilarakennusta

Iisalmen kaupungin toimitilayhtiö Iisalmen Teollisuuskylä Oy suunnittelee kaupungin keskustaan Uutta Tietotaloa, joka olisi 4000 kerrosneliön kokoinen asuin-, liike- ja toimitilarakennus. Rakentaminen saattaisi alkaa vuonna 2025.

Havainnekuvassa Uusi Tietotalo. Kuva: Iisalmen kaupunki/MUUAN

Uuden Tietotalon torin puoleisessa osassa sijaitsisi asuntoja ja maan­­tasossa liike- ja apu­tiloja. Toimi­­tilat sijoittuisivat Kauppakadun puoleiseen siipeen, jossa runko­syvyys mahdollistaisi monitila­­toimistot. Toimi­tila­osan maantaso­­kerroksessa olisi työskentely­­kahvila ja toimistojen yhteiset aula­­palvelut, Iisalmen kaupunki kertoo.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan asumisen osuus olisi noin kolmasosa hankkeesta ja loput jakautuisivat liike­tilojen, toimistojen ja työskentely­kahvilan kesken.

Iisalmen Teollisuuskylä on tehnyt Uuden Tietotalon konseptointia arkkitehti­toimisto MUUAN Oy:n ja Sweco Finland Oy:n kanssa. Työssä on ollut mukana myös alueen toimijoita.

Suunniteltu kokonaisuus tarjoaa loistavat puitteet monenlaiselle liike­toiminnalle sekä kaupungin palveluille, jotka toteutuessaan tuovat uutta elämää torin laidalle,  Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Terho Savolainen toteaa.

– Omin voimin emme vielä saa hanketta liikkeelle, vaan tarvitsemme kumppaneita sekä asumisen toimintoihin että liike- ja toimisto­tiloihin. Toteutus­malli molemmissa voi olla joko omistus tai vuokraus ja myös lyhyt­aikaisen vuokrauksen malleja on mietitty, Savolainen sanoo ja toivoo yhteyden­ottoja kaikilta kiinnostuneilta tahoilta.

Iisalmen Teollisuuskylän mukaan hanke etenee syksyn 2023 aikana kumppanuus­keskusteluilla eri tahojen kanssa, ja mahdollinen kaava­muutos voisi käynnistyä vuonna 2024. Hankkeen toteutus voisi ajoittua vuosille 2025–2026. Kustannus­arvio on lopullisista tila­ratkaisuista ja hankkeen koosta riippuen 15–20 miljoonaa euroa.