Kuvaan on merkitty Varian toimi­piste, jonka tontti siirtyy seura­kunnilta Vantaan kaupungille. Sen ylä­puolella olevalle seura­kuntien omistamalle tontille tulee asema­kaava ja uusi asuin­alue. Kuva: Vantaan palvelukartasto

Vantaan Jokiniemi: kaupunki ostaa seurakunnilta Varian tontin, seurakuntien tontille uusi asuinalue

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät ja Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet esi­sopimuksen, jonka mukaan Vantaan kaupunki ostaa seura­kunnilta tontin, jossa toimii Ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimi­piste. Samalla solmitaan yhteistyö­sopimus, jonka mukaan seurakunta­yhtymien omistama Jokiniemen tontti saa asema­kaavan ja sinne rakennetaan uusi asuinalue.

Kuvaan on merkitty Varian toimi­piste, jonka tontti siirtyy seura­kunnilta Vantaan kaupungille. Sen ylä­puolella olevalle seura­kuntien omistamalle tontille tulee asema­kaava ja uusi asuin­alue. Kuva: Vantaan palvelukartasto

Sopimusalueen muodostaa Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistama noin 17,3 hehtaarin suuruinen Rächals-niminen tila, joka on viljelys­käytössä olevaa pelto­aluetta. Se sijaitsee Jokiniemen kaupungin­osassa rajautuen idässä Rekolanojaan ja etelässä pientaloalueeseen.

Yhteistyösopimuksella sovitaan sopimusalueen maankäytön suunnittelu- ja toteuttamis­yhteistyöstä, alueen kehittämisen tavoitteista, suunnittelun ja asema­kaavoituksen käynnistämisestä, maankäyttö­sopimusten ja maan­luovutusten peri­aatteista sekä kunnallis­tekniikan rakentamisen periaatteista.

– Vantaan kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa on merkityksellistä Vantaan ja Helsingin seurakunta­yhtymille. Tällä yhteis­työllä saadaan kaupunkilaisille asuntoja hyvien julkisten yhteyksien varteen ja vahvistetaan samalla seura­kuntien taloutta. Näin voimme tukea ja auttaa kaupunkilaisia myös tulevaisuudessa, Vantaan seurakunta­yhtymän johtaja Jukka Parvinen sanoo.

Lopullinen Ammattiopisto Variaa koskeva kiinteistö­kauppa toteutuu, kun sopimus­alueelle saadaan asema­kaavoitettua vähintään 35 000 kerrosneliötä asuinrakennusoikeutta.

– Nyt neuvotellun sopimuksen myötä Vantaa saa omistukseensa tontin, jolla sijaitsevan Varian toimi­pisteen yli tuhannen opiskelijan oppilaitos­kiinteistön perus­korjaukseen investoimme lähi­vuosina yli 40 miljoonaa euroa. Samalla kehitämme yhteis­työssä seurakunta­yhtymän kanssa laadukasta uutta asuin­aluetta juna-aseman läheisyyteen. Eri sopija­puolten edut hienosti yhteen­sovittava ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten kumppanuus parhaimmillaan toimii maan­käytön ja asumisen kehittämisessä, Vantaan kaupunki­ympäristön toimi­alan apulaiskaupungin­johtaja Tero Anttila toteaa.

Asumisen ohella alueelle on tarkoitus toteuttaa aseman­seudun palveluja kuten liike­tiloja, päivä­koti ja lähi­kauppa sekä lähi­virkistysalueita. Riittävää viher­tehokkuutta ohjataan asema­kaavoituksella. Pysäköinti ratkaistaan pysäköinti­laitoksilla. Alueen suunnittelu on tarkoitus käynnistää tänä vuonna, ja asema­kaavoitus alkaa aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Alueesta on tarkoitus järjestää suunnittelukilpailu.