Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

EU-taksonomialle ja sen tulkinnalle suomenkielinen sivusto

EU-taksonomia on luokittelujärjestelmä, jonka avulla ohjataan sijoituksia ilmaston ja ympäristön kannalta kestävästi. Taksonomiasta saa kestävyyden kriteerit. Suurimpien kiinteistö- ja rakennusalan yritysten on raportoitava toimintansa taksonomian mukaisuudesta jo vuoden 2023 alussa. Suomen Green Building Council  FiBGC on julkaissut suomenkieliset taksonomiasivut alan avuksi.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Kaikki taksonomiakriteerit eivät ole valmiit; tulossa ovat kriteerit kiertotalouteen, biodiversiteettiin, vedenkäyttöön ja ympäristön pilaantumiseen. Suomen Green Building Councilin mukaan markkinoilla ei ole vielä yhteistä näkemystä jo julkaistujenkaan taksonomiakriteerien soveltamiseksi.

FIGBC:n EU-taksonomian asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Ryhmän tavoitteena on vaikuttaa tulevien taksonomia-asetusten sisältöön ja löytää kansallisia tulkintoja jo julkaistujen asetusten pykäliin. Taksonomian soveltamisen helpottamiseksi ryhmä on nyt julkaissut suomenkielisen taksonomian verkkosivut figbc.fi-sivustolle. Taksonomiasivut sisältävät jo julkaistujen taksonomiakriteerien lisäksi ajankohtaista tietoa taksonomian soveltamisesta ja kehityksestä. Jatkossa on luvassa myös ohjeita kriteerien soveltamiseen.

FIGBC:n EU-taksonomiaryhmää johtavat Sanna Eriksson (OP-Asuntoluottopankki), Pekka Vuorinen (Rakennusteollisuus RT), Antti Ruuska (Ylva) ja Mia Andelin (Sweco). Green Building Council Finlandin vastuuhenkilönä ja ryhmän vetäjänä toimii kehityspäällikkö Lauri Tähtinen.

Suomen Green Building Councilin mukaan asiantuntijaryhmä on tunnistanut monia kokonaisuuksia, jotka kaipaavat selkeyttämistä. Asiantuntijaryhmä pyytää alan toimijoita jakamaan omia hyviä ohjeitaan, laatimaan selvityksiä ja osallistumaan laajaan yhteistyöhön kansallisen tulkintaohjeistuksen kokoamiseksi.