Uusia asuntoja alettiin rakentaa viime vuonna eniten Finnoossa (kuvassa) ja Suurpellossa. Kuva: Noora Nilsén

Espooseen valmistui kolmatta vuotta peräkkäin yli 5 000 asuntoa

Espooseen valmistui vuonna 2023 yhteensä 5 507 asuntoa. Se on lähes yhtä paljon kuin ennätys­vuonna 2022, jolloin asuntoja valmistui 5 625. Kolmena peräkkäisenä vuonna asuntoja on valmistunut yli 5 000 vuodessa.

Uusia asuntoja alettiin rakentaa viime vuonna eniten Finnoossa (kuvassa) ja Suurpellossa. Kuva: Noora Nilsén

Valmistuneista asunnoista 2 364 eli 43 prosenttia sijaitsi vapaa­rahoitteisissa koko talon vuokra­kohteissa. Ara-vuokra-asuntoja oli 626 eli 11 prosenttia. Asumisoikeus­asuntoja ei valmistunut lainkaan. Vapaa­rahoitteisia omistus­asuntoja valmistui 2 517 eli 46 prosenttia. 

Rakentaminen painottui kerrostaloihin. Viime vuonna valmistuneista asunnoista pien­taloissa sijaitsi 787. 

Aloitusten määrä puolittui huippuvuosista 

Vuonna 2023 käynnistyi 2 848 asunnon rakentaminen, mikä on selvästi vähemmän kuin edeltävinä vuosina. Vuonna 2022 aloitettiin lähes 4 000 asunnon rakentaminen ja kahtena sitä edeltävänä vuonna aloituksia oli yli 6 000 per vuosi. 

Espoossa viime vuodet ovat olleet asunto­rakentamisen suhteen ennätyksellisiä ja asunto­tuotannon tavoitteet – 3 300 asuntoa vuodessa – ovat ylittyneet. 

– MAL-sopimuskaudella 2020–2023 Espooseen valmistui keski­määrin 5 170 asuntoa vuodessa, kertoo asunto­päällikkö Anne Savolainen

Asuntotuotantotavoitteet määritellään valtion ja kuntien yhteisessä maan­käytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa. Nykyinen MAL-sopimus on voimassa 2020–2031. 

– Vuoteen 2015 saakka Espoon asunto­aloitukset olivat keski­määrin noin 2 500 asuntoa vuodessa eli siihen nähden viime vuonna oltiin aloitusten määrässä edelleen hyvällä tasolla. Jos rakennetaan asuntoja ennätys­tahtiin ja väestö kasvaa nopeasti, se haastaa palvelujen järjestämistä. Sen takia on hyvä, että aloitusten määrä on hetkellisesti vähentynyt, toteaa Savolainen. 

Asuntorakentamisen hiljeneminen johtuu erityisesti laina­korkojen noususta. 

Uusia aloituksia eniten Finnoossa ja Suurpellossa 

Viime vuonna aloitetuista asunnoista pien­taloissa sijaitsi 372 asuntoa. Aloitetuista asunnoista 603 (21 prosenttia) oli ara-vuokra-asuntoja ja 223 (8 prosenttia) asumisoikeusasuntoja. 

Suurin osa uusista asunnoista valmistui Tapiolaan, Suurpeltoon, Niittykumpuun ja Perkkaalle. Uusia asunto­kohteita aloitettiin eniten Finnoossa ja Suurpellossa. 

Vuonna 2023 rakennuslupia myönnettiin 2 998 uudelle asunnolle. Lupien määrä on selvästi pienempi kuin vuonna 2022, jolloin niitä myönnettiin hieman yli 5 000.