Ehdotus ?Virta? on yksi neljästä finalistista Espoolaistentalon arkkitehtuurikisassa.

Espoolaistentalon arkkitehtuurikisan suunnitelmia voi nyt arvioida

Espoon keskukseen entisen virastotalon paikalle rakennettavassa rakennuksessa yhdistyvät kaupungin päätöksenteko, hallinto ja asiointi. Espoolaistentalon neljää suunnitelmaehdotusta voi kommentoida kaupungin sivuilla.

Ehdotus ”Virta” on yksi neljästä finalistista Espoolaistentalon arkkitehtuurikisassa.

Espoon keskukseen sijoittuvan Espoolaistentalon suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Kilpailuehdotuksista jatkoon valittiin neljä työryhmää, joiden laatimat ehdokastyöt ovat nimeltään Kohtaamisia, Kontrapunkti, Lehteri ja Virta. Työt tulevat asukkaiden nähtäville ja kommentoitavaksi Espoon kaupungin verkkosivuille. Kommentteja voi jättää 28.3.2023 saakka. 

Kilpailuarvioinnissa painotetaan muun muassa kokonaisratkaisujen toiminnallisuutta, kiinnostavuutta, viihtyisyyttä sekä toteutettavuutta. Voittajan valinta on tarkoitus tehdä kesäkuun alkuun mennessä.

Espoolaistentalo kokoaa yhteen monessa eri osoitteessa hajallaan toimivia kaupungin yksiköitä ja palveluita, minkä odotetaan tuovan säästöjä hallinnon tilakustannuksiin ja helpottavan asukkaiden asiointia. Espoolaistentalon lisäksi kilpailualueelle on tulossa asuinrakentamista lähes 600 asukkaalle, päivittäistavarakauppa sekä liiketiloja. 

– Espoon keskuksen vaikutuspiirissä asuu tällä hetkellä noin 30 000 asukasta ja asukasmäärä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Espoolaistentalon rakentaminen on askel kohti alueen kehittymistä houkuttelevaksi kaupunkikeskukseksi, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo sanoo. 

Alueen asemakaavaa muutetaan voittaneen kilpailutyön pohjalta. Suunnitelmaa on myös mahdollista kehittää asemakaavaprosessin aikana.