Kuva: helen.fi

Energian kausivarastoa rakennetaan Kruunuvuoren vanhoihin öljyvarastoihin

Helsingin Kruunuvuorenrantaan tulevan energiavaraston rakentaminen on alkanut valmistelevilla rakennustöillä. Helenin ja Skanskan yhteishankkeessa rakennettavan energiavaraston on tarkoitus mahdollistaa Skanskan uudelle asuinalueelle lähes nollapäästöinen energiantuotanto.

Kuva: helen.fi

Helenin mukaan energian kausivarastointi on tärkeä osa uuden kaupunginosan energiajärjestelmää, jossa hyödynnetään uudella tavalla auringon lämmittämää merivettä sekä asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Hankkeessa otetaan käyttöön Kruunuvuoren alapuolella sijaitsevat kaksi kallioluolaa, jotka ovat aiemmin toimineet Shellin öljyvarastoina. Luolien yhteistilavuus on 300 000 kuutiometriä, ja ne sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella. Tilavuus vastaa kolmea Eduskuntataloa.

Kallioluolat täytetään kesäisin Kruunuvuorenselän auringon lämmittämällä pintavedellä, jota hyödynnetään talvikaudella lämpöpumppujen energianlähteenä. Kesäkaudella kerätään hyötykäyttöön myös auringosta peräisin oleva rakennusten ylimääräinen lämpö, joka kierrätetään asukkaiden käyttöön.

– Kruunuvuoren energiavarasto on ainutlaatuinen hanke sekä Suomessa että kansainvälisesti. Se tukee Helenin matkaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa ja hajautettua energiajärjestelmää, jossa lämpö tuotetaan maasta, ilmasta, vedestä ja hukkalämmöstä kerätystä energiasta. Energian kausivarastointi on uudenlainen keino vastata muuttuvaan tilanteeseen, jossa lämmön kysynnän ja tuotannon tasapainottaminen kesän ja talven välillä nousee entistä tärkeämpään rooliin, sanoo Helenin kestävistä energiaratkaisuista vastaava Juhani Aaltonen.

Energiavaraston myötä sen kattaman asuinalueen käytönaikainen hiilijalanjälki tulee Helenin mukaan olemaan lähes nolla. Varaston kapasiteetti riittää kattamaan jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren uuden asuinalueen lämmitysenergiantarpeesta. Luolat lämmittävät ensisijaisesti Skanskan uusia asuinkiinteistöjä, mutta energiaa riittää talvella myös lähiympäristön muiden rakennusten lämmittämiseen.

Öljy-yhtiö Shell rakensi luolat 1970-luvun alussa öljyvarastoiksi, ja niitä on hyödynnetty myös Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarastona. Luolat tyhjennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja puhdistettiin vuosina 2008–2009. Tämän jälkeen luolia käytettiin vielä toiseen otteeseen, minkä jälkeen ne tyhjennettiin ja puhdistettiin uudelleen vuosina 2010–2011.

Kruunuvuorenrannan asuinalueen luoteisosassa sijaitsevan Skanskan alueen eli Kruunuvuoren ensimmäiset kodit ovat rakenteilla ja valmistuvat vuosina 2023–2024. Alueelle on tulossa noin 600 uutta asuntoa.