Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Elinkeinoelämän järjestöiltä kritiikkiä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus menee väärään suuntaan, toteaa 11 elinkeinoelämän järjestöä. Järjestöt vaativat joustavampaa kaavoitusta ja luvitusta.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Maankäyttö- ja rakennuslain käynnissä olevan uudistuksen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa kaavoitusta ja lupien käsittelyä. 

Uudistus on loppusuoralla, ja 11 elinkeinoelämän järjestön mukaan näyttää siltä, että sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa. Uusi laki ei siis ole lunastamassa niitä odotuksia, joita hallitus sille asetti, toteavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Energiateollisuus, Kaupan liitto, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Rakennusteollisuus RT, RAKLI ry, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Yrittäjät ja Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL.   

Järjestöt vaativat muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen. Järjestöjen mukaan kaavoitusta ja lupien myöntämistä on nopeutettava, ja

viranomaiset pitää velvoittaa ilmoittamaan arvio sitä, kuinka kauan kaavamenettely kestää.  Järjestöjen mukaan lupaprosesseille tarvitaan määräaika lakiin.

Järjestöjen mukaan kaupunkiseutusuunnitelmasta ei pidä säätää laissa, koska se jäykistäisi koko kaavoitusjärjestelmää ja muuttaisi sen menettelyjä raskaammaksi. Viherrakenteen oikeusvaikutukset pitää järjestöjen mukaan määritellä selkeästi, jotta tiedetään, millainen maankäyttö on mahdollista.   

Järjestöt haluavat, että ELY-keskusten valvonnan piiriin kuuluu jatkossakin vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioita.   

Järjestöjen mukaan kiinteistön omistajan pitää voida tehdä hankettaan koskeva aloite ja valmistella kaava kunnan päätettäväksi. 

Kaavoituksen ohjaus- ja päätösvalta pitää kuitenkin kaikissa tapauksissa säilyttää edelleen kunnilla. 

Järjestöjen mukaan ehdotettu maankäyttösopimusjärjestelmä ei anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta etukäteen. Maankäyttömaksujen on vastattava todellisia kunnalle aiheutuvia kustannuksia ja oltava kohtuullisia sekä läpinäkyviä, järjestöt vaativat.