Kuva: Claudio Losa, Pixabay

Ei enää sisäpuolelta sinkittyjä putkia sprinklauksen märkäasennuksiin

Kuva: Claudio Losa, Pixabay

Kiellon taustalla on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitys Helsingin kaupunginteatterin sprinklerihuollon yhteydessä tapahtuneesta räjähdysonnettomuudesta kesällä 2020.Vastaavia onnettomuuksia on ollut ulkomailla, ja sisäpuolisesti sinkittyjen putkien käyttöä sprinklerilaitteistoissa on jo rajoitettu ainakin Ruotsissa ja Norjassa.

Kielto on lisätty standardiin SFS-EN 12845:2015 + A1:2019 kansallisella liitteellä. Kansallinen liite koskee vain standardin kohtaa 17.1.2.

Sisäpuolisesti sinkityn putken käyttö kielletään sprinklerilaitteistojen uusissa märkäasennuksissa, sillä sisäpuolen pintakäsittelystä johtuen putkistoon voi olosuhteista riippuen muodostua vetyä. Kuiva-asennuksissa mitatut vetymäärät olivat pieniä, ja siksi niissä sekä ennakkolaukaisulaitteistoissa sisäpuolelta sinkityn putken käyttö sallitaan edellyttäen, että asennettu putkisto on normaalitilassa vedetön ja asennettu siten, että putkisto on tyhjentyvä.

Ennen 1.1.2021 aloitetut projektit ja sopimukset voidaan suorittaa loppuun alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Aikaisemmin valmistuneiden märkäasennusten korjaus- ja muutostöissä sekä uusissa kuiva-asennuksissa voidaan edelleen käyttää sisäpuolelta sinkittyä putkea.