Forssan jätevedenkäsittelylaitos. Kuva: econetgroup.fi

Econet Oy:n omistus toimivalle johdolle

Econet Oy:n toimiva johto on ostanut yrityksen koko osakekannan Econet Group Oy:ltä. Econet Oy:n uusia omistajia ovat Heikki Viitanen, Taina Dammert ja Mika Kärkkäinen. 

Forssan jätevedenkäsittelylaitos. Kuva: econetgroup.fi

Econet Oy on suomalainen vesi- ja jätevesilaitosten rakennus- ja saneerausurakoita kunnallisille ja teollisuuden asiakkaille toteuttava yritys. 

– Econetilla on pitkä kokemus kansainvälisenä vesirakentamisen projektinjohtoyrityksenä. Kaupan tarkoitus on vahvistaa yrityksen globaalia kasvua, toteavat Viitanen, Dammert ja Kärkkäinen.

– Olen harkinnut myyntiä pitkään, ja pidän toimivaa johtoa parhaina ostajina, koska he tuntevat yrityksen ja ovat siihen sitoutuneita jo pitkältä ajalta. Kiitän heitä hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella ja onnittelen lämpimästi kaupasta. Luotan heidän luotsaavan Econetia menestyksellä tulevaisuudessakin, Econet Groupin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Matti Leppäniemi sanoo.

– Vesiala on yhteiskunnallisesti merkittävä, ja on tärkeää huolehtia, että kotimaisesti omistetut alan yritykset toimivat ja kasvavat, koska ne pitävät yllä elintärkeää infrastruktuuria kunnallisten vesilaitosten kumppanina. Ruotsissa tämän alan yritykset kehittyvät ja tekevät aktiivisesti yrityskauppoja, ja saman trendin soisi jatkuvan Suomessakin. Kotimaisten yritysten vahvistuminen lisää myös alan vetovoimaa, Matti Leppäniemi painottaa.

Econetin vahvuuksia ovat vedenpuhdistusprosessien ja projektinjohdon osaaminen, Venäjän liiketoimintaympäristön tunteminen ja vahvat referenssit siellä, sekä kovaan käyttöön ja pohjoisen kylmiin olosuhteisiin soveltuvat laiteratkaisut.

– Globaalit megatrendit, kuten puhtaan veden niukkuus, vaihteleva saatavuus, tiukentuvat ympäristönormit sekä jätevesimäärien kasvaminen tukevat Econetin palveluiden kysyntää ja tarjoavat mahdollisuuden tavoitella jopa globaalia kasvua kansainvälisten asiakkaiden avulla, Econet Oy:n toimitusjohtaja Heikki Viitanen kertoo.