Destia toteuttaa sähköaseman sähköverkkourakan Helsingin Kalasatamassa

Destia on voittanut Kalasataman sähköaseman sähköverkon rakentamis- ja kaapelityöurakan Helsingissä. Helen Sähköverkko Oy:n kilpailuttaman hankkeen kaivuutyöt alkavat huhtikuun alussa ja koko projekti valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Urakka sisältää Kalasataman sähköaseman käyttöönottoon liittyvän 110 kV muuntajakaapeleiden ja 10 kV keskijänniteverkon sekä kuitukaapelin rakentamisen sähköaseman ja Kalasatamaan rakentuvan kauppakeskuksen välille. Lisäksi töihin sisältyy Katri Valan puiston 110 kV kaapeliyhteyden sekä 0,4 kV pienjänniteverkon rakentaminen sähköaseman lähimaastoon.

Projektin työsuunnittelu on käynnistynyt, missä sovitetaan yhteen kaivuutyöt ja kaapeleiden vedot sekä materiaalihankintojen aikataulut.

– Työmaan sijaitessa liikenteellisesti keskeisellä paikalla aivan Kalasataman keskuksen välittömässä läheisyydessä, panostamme työnsuunnitteluun ja aikataulutukseen, joilla on merkittävä rooli urakan onnistumisen kannalta, kertoo Destian työmaapäällikkö Marko Luoma-Kyyny .


Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä. www.destia.fi