Kuva: skarta.fi

CapMan Infra sijoittaa Skarta Energyyn

CapMan Infra on sopinut enemmistösijoituksesta uusiutuvan energian hankkeita kehittävään Skarta Energyyn, joka on yhdessä Skarta Energyn nykyisen emoyhtiön SkartaNYAB Oyj:n kanssa perustettava yhteisyritys. Skarta Energy keskittyy ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin aurinkovoimahankkeisiin, ja sen strategiana on rakentaa voimalaitoksia ja toimia riippumattomana sähköntuottajana. 

Kuva: skarta.fi

CapMan Infran mukaan vuonna 2021 perustetulla Skarta Energyllä on suunnitteilla useita, eri kehitysvaiheissa olevia aurinkovoimahankkeita, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti ylittää yhden gigawatin. Tällä hetkellä Skarta Energy rakentaa ensimmäistä teollisen kokoluokan aurinkovoimalahanketta Utajärvellä. CapMan Infran mukaan hankkeen ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyy arviolta vuoden 2023 lopussa, ja seuraavan viiden vuoden aikana tavoitteena on rakentaa ja operoida aurinkovoimaloita noin 500 megawatin verran.     

– Olemme erittäin iloisia tästä toisen infrastruktuurirahastomme ensimmäisestä sijoituksesta. Skarta Energy on itse hyvässä asemassa toteuttaa vihreää siirtymää ja lisäämään sähköntuotannon omavaraisuutta kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa. Tällä hetkellä ainoastaan puoli prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä tulee aurinkovoimasta. Kasvupaineet ovat merkittävät Suomen tavoitellessa fossiilitonta yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä, ja uusiutuvaan energiaan kohdistuu runsaasti kysyntää sekä kotitalouksien että teollisuuden keskuudessa, sanoo CapMan Infran partneri Harri Halonen.  

– Olemme löytäneet oikean kumppanin kiihdyttääksemme visiotamme puhtaan tulevaisuuden rakentamiseksi. SkartaNYABin hankekehitystä sekä energiasuunnittelua ja -rakentamista koskeva asiantuntemus yhdistyy järjestelyssä CapManin rahoituksellisen osaamisen kanssa. Skarta Energy on jatkossa avainasemassa energiaomavaraisuuden parantamiseksi Suomessa, sanoo SkartaNYAB Oyj:n toimitusjohtaja Johan Larsson

CapMan Infran omistus Skarta Energy -yhteisyrityksessä on 60 %. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. 

CapMan Infra sijoittaa energia-, liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurisektorin core- ja core+ -infrastruktuurikohteisiin Pohjoismaissa. Nyt tehty sijoitus on vuonna 2022 perustetun 400 miljoonan euron kokoa tavoittelevan CapMan Nordic Infrastructure II -rahaston ensimmäinen.