Kuva: Pixabay

Build4Clima: rakennusala yhteistyössä hiilineutraaliin rakentamiseen

Kuva: Pixabay

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja muu Eurooppa pian sen jälkeen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa sitä, että uudet rakennukset ovat pitkälti hiilineutraaleja. Tällä hetkellä rakennukset tuottavat vielä 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, kun mukaan lasketaan rakentaminen, rakennusmateriaalit sekä rakennusten käyttö.

Rakennusten käyttö lämmityksestä ja jäähdytyksestä alkaen on ollut pitkään suurin päästöjen aiheuttaja rakennusalalla, ja siksi energiatehokkuuteen onkin viime vuosina panostettu. Käytönaikaisia päästöjä osataan jo leikata ja myös leikataan, kun taas rakentamisen ja rakennusmateriaalien päästöt ovat pysyneet jokseenkin ennallaan. Lähivuosina materiaalit muodostavat jo noin puolet tyypillisen uuden rakennuksen päästöistä.

”Nyt on aika kiinnittää huomio rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöihin, ja sitä tilaaja, suunnittelija tai rakentaja ei voi tehdä yksin. Haluamme koota alan toimijat yhteen ja selvittää, mistä työmaan ja rakennusmateriaalien päästöt muodostuvat ja miten niitä voidaan leikata. On jo selvää, että keinoja on lukuisia, mutta meidän osattava valita ne, jotka vaikuttavat tehokkaimmin kokonaisuuteen. Tavoitteenamme on hiilineutraali ja terveellinen rakennus. Parhaimmillaan rakennus voi elinkaarensa aikana jopa sitoa enemmän hiiltä kuin vapauttaa”, sanoo erikoistutkija Pekka Tuominen VTT:ltä.

VTT ja Tampereen yliopisto käynnistivät maaliskuussa Business Finlandin rahoittaman Build4Clima- hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa tämän vuoden aikana hiilineutraalin rakentamisen ekosysteemi eli yhteistyöverkosto sekä määritellä yhdessä alan visio ja tiekartta sen saavuttamiseksi. Jotta yhteistyö tuottaisi parhaita mahdollisia tuloksia, mukaan toivotaan rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun erikoistuneita toimistoja sekä rakennusmateriaalien ja -komponenttien valmistajia.

”VTT ja Tampereen yliopisto tarjoavat rakentamisen ekosysteemille tieteellisen rungon aina käsitteiden määritelmistä alkaen. On yhä jossain määrin epäselvää, mitä hiilineutraalilla rakennuksella milloinkin tarkoitetaan ja miten rakennuksen hiilipäästöt lasketaan luotettavasti ja ilmaistaan yksiselitteisesti. On myös tärkeää selvittää, millaisia apuvälineitä, kuten tietokantoja ja ohjelmistoja, suunnittelijat ja rakentajat voivat hyödyntää tavoitellessaan vähäisiä päästöjä”, Tuominen sanoo.

VTT tuo ekosysteemiin koordinoinnin ja elinkaarilaskentaosaamisen ohella muun muassa rakennusmateriaalien ja niiden valmistusmenetelmien sekä terveellisen asumisen asiantuntemusta. Uudet puupohjaiset rakennusmateriaalit voivat nousta merkittävään asemaan hiilineutraalissa ja terveellisessä rakennuksessa. Niillä voidaan korvata esimerkiksi perinteisiä eristeitä, pinnoitteita ja liimoja, jotka päästävät huoneilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä vielä pitkään rakennusten valmistuttua.

Kehityskohteita ovat myös yleiset päästölähteinä tunnetut materiaalit, kuten teräs ja betoni. Esimerkiksi VTT:n laboratorioissa on jo onnistuttu tuottamaan betonia, joka sitoo kovettuessaan hiilidioksidia ja muuttuu päästölähteestä hiilivarastoksi.