Kouluniitty

Suomen Yliopistokiinteistöjen kampuksille tehdään luontoarviot

Kouluniitty

Kansainvälisen luontopaneelin mukaan luonnon monimuotoisuus köyhtyy nyt ennennäkemättömän nopeasti eri puolilla maailmaa. SYK toteaa, että Suomella on tällä vuosikymmenellä ensimmäistä kertaa realistinen mahdollisuus muuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa.

SYK:n selvityksen tarkoituksena on luoda mahdollisuudet aiempaa kattavampaan luontoarvojen huomioimiseen kampuksiin liittyvässä toiminnassa niin kampuskehityksessä, rakentamisessa, ylläpidossa kuin niiden päivittäisessä käytössäkin. Hankkeen erityispiirteenä on luontoarvojen tunnistaminen ja kehittäminen rakennetussa ympäristössä. Selvityksessä raportoidaan olemassa olevat luontoarvot ja annetaan ohjeistusta alueiden hoitoon ja kehittämiseen jatkossa.

– Luonnon monimuotoisuusarvojen – luonnon pääoman – tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti niiden parempaa huomioimista ja arvostamista. Monen lajin selviämistä voidaan tukea myös kaupunkiympäristössä. Jokaisessa hankkeessa voidaan vaikuttaa, eikä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen ei ole aina vaikeaa, monimutkaista tai kallista. Päinvastoin esimerkiksi kiinteistöjen luonnonkirjoa parantamalla voidaan parantaa viherympäristön kiinnostavuutta ja saada aikaan säästöjä ylläpidossa, hankkeen vetäjä Kaisa Mustajärvi Ramboll Finlandilta kertoo.

– Luonnon monimuotoisuuden ehtyminen on ilmastonmuutoksen veroinen ekologinen haaste. Tällä kehitysluonteisella luontoarviohankkeella etsimme mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi yliopistokampuksillamme. Tavoitteena on konkreettiset ohjeet ja toimenpiteet sovellettavaksi kampusten jokapäiväisessä toiminnassa. Pyrimme löytämään mitattavia asioita, jotta tilanteen kehittymisen seuranta on mahdollista jatkossa. Toisaalta näemme tämän myös mahdollisuutena parantaa kampusten viihtyisyyttä luontoarvojen avulla. Asiakkaamme arvostavat kampusten vihreyttäSYK:n rakennuttamisen ja ylläpidon johtaja Aki Havia kommentoi.

SYK on jo toteuttanut yksittäisiä luonnon monimuotoisuushankkeita yhdessä yliopistojen kanssa. Tampereella Kampusareenan katolla on kattopuutarha, johon tehtiin laaja biodiversiteettialue erilaisten kasvien ja lahorunkojen sekä hyönteishotellien avulla. Puutarha myös hoitaa itse itseään ja muuttuu kesän aikana.

Tampereen yliopiston Nekalan normaalikoululle istutettiin yhteistyössä oppilaiden kanssa paahteisen niityn kasvien siemeniä. Kasvit ovat lähteneet kasvamaan kaksivuotisen projektin aikana ja niityn kasvustossa viihtyy myös harvinainen mäkihiilikoi.

Tampereen keskustakampuksella toteutettiin yhdessä yliopiston kanssa hanke, jonka tavoitteena oli tuoda biodiversiteetti osaksi yliopistoalueen elämää, opetusta ja tutkimusta.

– Luonnon monimuotoisuutta tukevat projektit ovat olleet menestys ja osapuolille erittäin antoisia toteuttaa. Niinpä SYK haluaa jatkossa toteuttaa hankkeita laajemmin ja systemaattisemmin kesällä 2020 tehtäviin luontoarvioihin perustuen, Aki Havia sanoo.

Yhteyshenkilöt

Aki Havia
johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito
puh. 040 527 7511, aki.havia@sykoy.fi

Ari-Pekka Lassila
ympäristöinsinööri
puh. 040 834 6388

Anita Rinne
viestintä- ja markkinointiasiantuntija
puh. 050 534 6340, anita.rinne@sykoy.fi