Kuva: https://earth.esa.int/eogateway/

Viheralueiden ja asuntojen arvon yhteyttä tutkitaan satelliittidatan avulla

Kuva: https://earth.esa.int/eogateway/

Tänä keväänä käynnistynyttä A-Insinöörien tutkimushanketta rahoittaa Euroopan avaruusjärjestö ESA. Hankkeessa selvitetään ESA:n satelliittien välittämän datan avulla kaupunkien viheralueiden kuten puistojen, nurmikenttien, metsikköjen ja merenrannan yhteyttä asuntojen arvoon.

– Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on korostanut puistojen ja luonnon merkitystä kaupunkilaisten voimavarana. Yleisesti tiedetään kuitenkin vähän siitä, mikä merkitys luonnon läheisyydellä on ihmisten ostopäätöksiin ja alueiden arvostukseen, tutkimushankkeen vetäjä, kaupunkikehitysjohtaja Jukka Kettunen A-Insinööreistä sanoo.

A-Insinöörien tutkimuskumppani VTT etsii satelliittien viheraluedataa analysoimalla mahdollisia riippuvuuksia erilaisten luonto- ja puistoalueiden sekä asuntojen hintakehityksen välillä. Suomessa ei ole aiemmin tehty vastaavaa tutkimusta.

– Kansainväliset tutkimukset antavat lupauksia siitä, että yhteys on olemassa. Lontoossa on esimerkiksi osoitettu, paljonko puistoihin investoiminen on tuottanut parempana kansanterveytenä ja korkeampana asuinkiinteistöjen arvona, Kettunen toteaa.

A-Insinöörien tutkimus on ns. kannattavuusselvitys, jossa pyritään tunnistamaan ESA:n satelliittien välittämän datan mahdollinen höyty kaupunkien suunnittelussa ja kehittämisessä. Hankkeessa ovat mukana Espoon ja Helsingin kaupungit.

Tavoitteena on samalla kehittää A-Insinöörien omaa Cityfier-mallinnustyökalua, joka analysoi kaavavarantoa ja ennustaa kiinteistöjen arvonkehitystä eri asuinalueilla. Tällä hetkellä arvonkehityksen mallinnus perustuu nykyisten ja suunnitteilla olevien asuntojen, toimitilojen, liikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyyteen.

– Nyt selvitämme, miten ihmisten arvostus luontoa kohtaan näkyy hinnoissa. Pitäisikö meilläkin nähdä viheralue tuottavana investointina ja vetovoimatekijänä, joka kannattaa rakentaa ensin, kun uusia asuinalueita rakennetaan? Mielenkiintoista on sekin, kuinka vahvasti korona-kokemuksemme tulevat näkymään asuntojen arvostuksessa ja uusissa asuntokaupoissa, Jukka Kettunen sanoo.

Tutkimushankkeen tuloksia on luvassa tänä syksynä.