Betonin kustannusindeksillä mahdollistetaan pidemmät toimitussopimukset ja vältetään jatkuvat hinnanmuutosneuvottelut ja uudelleenkilpailutukset. Kuva: Adobe Stock

Betonin toimitussopimukset voi jatkossa sitoa sille tarkoitettuun kustannusindeksiin

Forecon Oy on julkaissut rakennusalalla pitkään odotetun betonin kustannusindeksin, joka on kehitetty kuvaamaan puolueettomasti betonin todellista tuotantokustannuksen kehitystä. Kustannusindeksi on suunnattu betoniteollisuuden yrityksille ja heidän asiakkailleen, jotka pystyvät kustannusindeksin ansiosta tekemään indeksisidonnaisia toimitussopimuksia helposti ja turvallisesti. Kustannusindeksi julkaistaan kuukausittain ja se on vapaasti käytettävissä Foreconin verkkosivuilla.

Betonin kustannusindeksillä mahdollistetaan pidemmät toimitussopimukset ja vältetään jatkuvat hinnanmuutosneuvottelut ja uudelleenkilpailutukset. Kuva: Adobe Stock

Kustannusindeksin kehittämisen taustalla ovat rakennusalan nopeat materiaali- ja raaka-ainehintojen muutokset, jotka ovat lisänneet hintaepävarmuutta ja vaikeuttaneet alan yhtiöiden kustannusriskien hallintaa. Tuotantokustannusten nopeat muutokset ovat koskettaneet myös betoniteollisuuden yrityksiä, mikä on johtanut lyhyisiin toimitussopimuksiin sekä jatkuvasti päivittyviin hinnastoihin.

– Betonin kustannusindeksillä mahdollistetaan pidemmät toimitussopimukset ja vältetään jatkuvat hinnanmuutosneuvottelut ja uudelleenkilpailutukset. Tämän lisäksi kustannusindeksi tuo hinnoitteluun alalle kaivattua läpinäkyvyyttä, kun pitkien hankkeiden aikana toteutetut hintamuutokset perustuvat todellisiin tuotantokustannusten muutoksiin, kommentoi Foreconin analyytikko Timo Koskinen.

Betonin tuotantokustannus on noussut 14,7 % joulukuussa 2023 suhteessa vuodentakaiseen.

Kustannusindeksien käyttö rakennusmateriaalien toimitussopimuksissa on vielä toistaiseksi kohtalaisen harvinaista Suomessa, mutta esimerkiksi Ruotsissa toimitussopimusten hinnan sitominen kustannusindeksiin on yleisempää. Foreconilla odotetaan kustannusindeksien hyödyntämisen yleistyvän jatkossa myös Suomessa, mutta tämä vaatii toimivien, luotettavien ja puolueettomien kustannusindeksien kehittämistä ja ylläpitoa. Toimivat kustannusindeksit hyödyttävät parhaimmillaan sopimuksen molempia osapuolia, kun toimitussopimusten hintoihin ei tarvitse enää määrittää suurta riskivarausta kustannustason nousulle.