Asunto Oy Helsingin Nereus

Hankkeen perustajaurakoitsija on YIT Rakennus Oy. Yhtiö on ottanut rohkean linjauksen ja avannut uuden lehden korkealuokkaisen asuinrakentamisen historiassa Suomessa.

Arkkitehtuuriltaan kohde on omaa luokkaansa maassamme ja sen rinnalle saa itse asiassa etsiä vertaa kansainvälisessäkin yhteydessä. Merenkulkijanranta on myös asumisen tietoteknisten palveluiden osalla edistyksellinen asuinrakennuskokonaisuus. YIT valvomopalvelut ja YIT Niagara -automaatiojärjestelmä tekevät rakennusten talotekniikan ja energian kulutuksen valvonnasta edistyksellisen.

Meren välitön läheisyys on mahdollisuus sekin talotekniikan osaajalle. Merenkulkijan rannan asunnoissa on nimittäin merivesiviilennys.

Vastaava mestari Mika Kosonen YIT rakennus Oy:stä kertoo, että rakennuksista kolme ulottuu meren päälle, pisimmillään 40 metriä. Niiden perustuksiin vaikuttavat melkoiset voimat jäiden lähtiessä liikkeelle. Siksi myös perustusten suunnittelu on ollut yksi haasteellisimmista tehtävistä hankkeessa.

– Merenkulkijanrannan kortteliin rakennetaan kaikkiaan noin 250 asuntoa. Alueella on oma maanalainen 270 autonpaikan paikoitustila pihakannen alla. Asuntojen koko vaihtelee 54 m2:n 190 m2:n välillä, Mika Kosonen tiivistää.

Asukkaat ovat voineet vaikuttaa suunnitteluvaiheessa esimerkiksi sisätilojen verhoilumateriaalien valintaan ja saada pieniä muutoksia pohjaratkaisuihin. Asunnot ovat luonnollisesti erilaisia merinäköalaltaan. Kaikkiin asuntoihin on kuitenkin pyritty saamaan merellisyyden tunnelmaa.

 

Luonto tulee lähelle

Arkkitehdit NRT Oy voitti YIT Rakennus Oy:n ja Helsingin kaupungin järjestämän kutsukilpailun, jossa tavoitteena oli koulukäytöstä vapautuneen tontin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön. Arkkitehtien tehtävänä oli luoda asuinalue, jossa merellisyys, Veijarivuoren puistomaisema ja Vattuniemen kaupunkirakenne niveltyvät yksilölliseksi kokonaisuudeksi.

Paikan asuntoarkkitehtuurin tuli olla korkealuokkaista ja edustuksellista. Vaikeusastetta lisäsi se, että rannan raitti jää yleiseen käyttöön.

– Suunnittelussa tuli ottaa huomioon asuntojen näköalat merelle, asuntojen aurinkoisuus ja liittyminen olevaan kaupunkirakenteeseen. Kovat sääolosuhteet ja meren päälle rakentaminen ovat olleet tietenkin haasteita, joiden kanssa olemme tehneet paljon työtä unohtamatta sitä, että paikka vaatii suunnittelijalta otteen, jonka kautta syntyy korkeatasoinen arkkitehtoninen luomus, kertoo professori Jyrki Tasa Arkkitehdit NRT Oy:stä.

Lintuperspektiivistä katseltuna Merenkulkijanrannan rakennusryhmä muistuttaa kampaa, jonka “selkä” muodostaa katutilaa Vattuniemen puolella. Merelle kurkottavat sakarat puo-lestaan rajaavat pihamiljöitä ja porrasmaisesti laskevina massoina niistä avautuu kaikkiin huoneistoihin maisema avomerelle.

Luonnon läheisyys on kouriintuntuvinta niissä asunnoissa, jotka asettuvat rannan linjaan ja meren päälle. Myös ohi lipuvien purjeveneiden hohtavan valkoiset purjeet tarjoavat mitä kauneimman näyn ulapalle avautuvilta parvekkeilta.

– Varsinaisia julkisivumateriaaleja on kaksi, kupari ja rappaus. Osan julkisivusta peittää lasitettu parvekevyöhyke. Parvekkeiden takaseinissä jukisivu on puuta, joka tuo lempeyttä tilaan. Parvekkeet ovat lasitettuja. Eri materiaaleja käyttämällä saadaan suuret talot jäsentymään osiksi ja niiden mittakaava tuntumaan pienemmältä. Katsottaessa aluetta eri suunnista se on ilmeeltään varsin erilainen. Pohjoisesta ja lännestä se avautuu vaaleana ja kaupunkimaisena kohti olevaa kaupunkirakennetta. Etelästä ja idästä pinnat ovat tummia, mereen ja puustoon sopeutuvampia, kertoo Jyrki Tasa.

– Tämä paikka jo sinänsä on monelle toiveiden täyttymys, jolloin asunnoltakin vaaditaan korkeaa laatua, hän lisää.

Tämä ei kuitenkaan tule itsestään. Arkkitehdin pitää eläytyä paikan henkeen, asukkaana olemiseen ja pohtia suunnittelutehtävän rationaaliset lähtökohdat.

– Niiden pohjalta arkkitehti ideoi arkkitehtuurin tunnelman ja suunnitteluratkaisut. Muodonanto, materiaalit sekä rationaaliset ratkaisut muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, joka vaatii lukemattomia ideoita ja valintoja sekä myös aikaa.

 

Tekninen suunnittelu ja urakointi

Meri näyttää usein voimansa ja tuulen piiskaamana se on komeaa katseltavaa. Meri kui-tenkin talttuu, kun pakkanen jäädyttää sen pinnan. Jään liikkeisiin liittyviä voimia on erittäin vaikea maallikon ymmärtää, mutta lyhykäisyydessään voidaan todeta, että ahtautuneeseen jäämassaan liittyy valtava paino ja liikkeen kautta suuria voimia.

Merenkulkijanrannan suhteen rakennustekniikan ja -fysiikan suunnittelijalle paikan olosuhteet ovat asettaneet tiettyjä vaatimuksia, joita asiaan perhtymätön ei ensi silmäyk-sellä tule ajatelleeksi. Koska arkkitehtuurin taso on detaljiikaltaan erittäin korkealuokaista, on rakenteiden suunnittelija, Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen, ollut monenlaisen haasteen edessä etenkin merellisen sään vaikutusten hallinnan osalla.

Julkisivut on pitänyt suunnitella siten, että tuulen ja kosteuden vaikutus rakenteissa on hallinnassa. Mukana hankkeessa on ollut myös Ilmatieteenlaitoksen merentutkimusyksikkö.

Rakennustekninen suunnittelu on jaettu kohteen osalla kahtaalle. Insinööritoimisto Ylimäki & Tinkanen on vastannut kuivan maan rakenteiden suunnittelusta. Merenpohjan perustusten ja aallonmurtajien rakenteiden suunnittelusta on vastannut FCG Finnish Consulting Group Oy yhdessä Sipti Oy:n kanssa.

Vastaava mestari Mika Kosonen toteaa, että meren pohjan perustukset ovat järeätä luokkaa. Kososen huolena eivät ole olleet pelkästään ahtojäät ja kovat kosteat ja suolaiset tuulet. Hanke on vaiheittain valmistuva perustamisurakka; osassa asunnoista on asukkaat, tyhjillään olevia myydään ja osaa asunnoista rakennetaan varsin ahtaalla alueella. Työmaalla eletään koko ajan rakentamisen rutiinien ja hankkeen aikataulun puristuksissa.

Vastaava mestari on luotsannut hankkeen neljänteen vaiheeseen. Steevi, Staagi ja Nereus ovat valmiina. Jiinan sisävalmistustyöt ovat käynnissä ja julkisivut valmistumassa. Asunto Oy Ruffin meriperustukset ovat valmiina ja runkotyöt menossa. Klyyssin rakentaminen alkaa näillä näkymin ensi talvena. Viimeisenä on vuorossa Jaakari, joka ulottuu merelle kaikkein pisimmälle.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.