Etran logistiikkakeskus

EtraOyLog4679 2– Tämä on meidän kannaltamme järkevä sijainti. Vaikka toimimme valtakunnallisesti, toimintamme painopiste on Suomen eteläosassa, toteaa Etola Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jouni Pelkonen, joka toimi Etran logistiikkakeskuksen rakennuttajana.

Etra Oy harjoittaa teollisuustuotteiden ja -tarvikkeiden myyntiä ja markkinointia koko Suomen alueella ja Baltian maissa. Hämeenlinnan Logistiikkakeskus palvelee Etra Oy:n paikallisesti toimivaa myymälä- ja jakeluverkostoa eri puolilla Suomea. Suomessa on kaikkiaan 37 paikallista Etra Megacenter -toimipistettä.

– Kaikki myymälätäydennykset ja logistiikkapalveluihin liittyvät keräykset tehdään täällä, samoin suoratoimitukset ja pikakeräilyt lähtevät täältä maanlaajuisesti. Näin pystymme laskemaan varastomääriä per tuote per toimipiste. Sitä kautta pystymme laajentamaan tuotevalikoimaa. Toimipisteen hyllyssä ei enää tarvitse olla viittäkymmentä laakeria, nyt riittää päivän tai kahden päivän tarve, Etra Oy:n kehitysjohtaja Pekka Pöntiö kertoo.

Etra Oy:n keskeisiä tuoteryhmiä ovat tekniset muovit ja kumit, teollisuusteipit, käsi- ja sähkötyökalut, koneet ja laitteet, työsuojelutuotteet, hitsaustuotteet, laakerit, kiinnitystarvikkeet, pakkaustarvikkeet ja kiinteistönhoitotarvikkeet. Etran Oy:n liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa. Etran taustalla oleva suomalainen Etola-yhtiöt koostuu 26 eri yrityksestä. Etola-yhtiöt on teollisuus- ja rakennustarvikkeita maahantuova, valmistava ja markkinoiva yritysryhmä, jonka yhteinen liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa.

EtraOyLog4646 2

Väljää ja valoisaa

– Lähdimme heti alussa katsomaan hyvin tiiviisti käyttäjänäkökulmasta, mitä tiloja ja toimintoja kiinteistössä tarvitaan. Käyttäjälähtöisyys on erittäin tärkeä asia tällaisessa hankkeessa. Olisi virhe lähteä rakentamaan tällaista kohdetta talona, johon sitten käyttäjä sopeutetaan. Tilojen ja toimintojen muuntojoustavuuden ohella satsasimme työntekijöiden viihtyvyyteen. Suunnittelun lähtökohtia olivat muun muassa tilojen väljyys, valoisuus ja viihtyisyys, Pelkonen toteaa.

Pääosa tiloista on korkeavarastoa, jonka vapaa korkeus on 10,5 metriä. Pinta-alasta suurin osa on perinteistä kuormalavahyllystöaluetta. Varastossa on pientavaroiden varastointia varten 28 kappaletta 10,5 metrin korkuista varastoautomaattia, kukin kokonaispainoltaan 40 tonnia. Niiden välissä on automatisoitu keräily- ja pakkauslinjasto. Lisäksi korkeavarastossa on 200 m2:n laajuinen palavien nesteiden varasto omana osastonaan. Varastossa on kaikkiaan noin 24 000 lavavarastopaikkaa.

Saapuva ja lähtevä tavara liikkuvat saman seinustan kautta, jossa on neljä saapuvan tavaran ja yhdeksän lähtevän tavaran ovea. Tavaralogistiikka kulkee U-muotoista linjaa varaston sisällä. Seinärakenne toteutettiin siten, että aukkojen määrää voidaan vielä tarvittaessa lisätä.

Lähtevällä alueella on kuutisenkymmentä kaistaa, joihin lähtevät tavarat kerätään. Lähtevän alueen päälle tehtiin parvi, jossa on toimistotilaa, henkilökuntaruokala ja kolmeen osaan jaettavissa oleva neuvottelu- ja koulutustila. Neuvottelutiloista on ikkunat varastohallin puolelle, joten sieltä on kätevä esitellä varaston toimintaa asiakkaille. Parvella on myös teknistä tilaa sekä varastotilaa omaan käyttöön tuleville tuotteille.

Kaikki sisäpinnat on maalattu valkoisiksi. Luonnonvaloa tulee sisään eri suunnista seinän korkuisista ikkunoista. Moni varastokäytävä päättyy korkeista ikkunoista näkyvään metsämaisemaan, mikä lisää selvästi viihtyisyyttä sisällä. Lisäksi luonnonvaloa saadaan savunpoistoluukkuina toimivien kattoikkunoiden kautta.

Valaisimiakin on paljon enemmän kuin tavallisessa perusvarastossa, minkä ansiosta valaistustaso on tavallista korkeampi, noin 500 luksia. Valaistusta ohjataan liiketunnistimilla, eli valot syttyvät ja sammuvat eri hyllyväleissä sen mukaan, miten varastossa liikutaan. Keskialueen valaistus on koko ajan päällä, koska siellä työskennellään jatkuvasti. Tämän alueen valaisimina käytetään monimetallivalaisimia, muualla on loisteputkivalaistus.

EtraOyLog4637 2

Optimaaliseen hyllyjakoon mitoitettu betonirunko

Rakennuksen perustukset ja lattia ovat maanvaraiset. Kantavat pilarit ja palkit ovat betonia. Jännevälit on optimoitu yksiin järkevimmän hyllyvälimitoituksen kanssa. Jännevälijako on 18 kertaa 24 metriä. Yläpohjana on betoninen TT-laatasto. Ulkoseinät ovat betonisia sandwich-elementtejä.

Lattiamateriaaliksi valittiin saumaton hoikkakuituinen Hendix-kuitubetonilattia. Sen kulutuskestävyys on mahdollisimman hyvä. Saumattomuus nopeuttaa rakentamista ja helpottaa puhtaanapitoa. Saumattomissa ratkaisuissa liikuntasaumojen merkitys korostuu, koska niiden tulee kestää lattialla liikkuvan kaluston aiheuttamat rasitukset ja sallia betonin kutistuminen sekä ennen kaikkea siirtää tehokkaasti kuormat sauman yli. Lattian kulutuskestävyys varmistettiin käyttämällä korundia sisältävää Neodur-kuivasirotetta.

Rakennus on liitetty kaukolämpöverkostoon. Lämmön jako tapahtuu tuloilmalla sekä lastausalueen päälle sijoitetuilla vesikiertoisilla säteilylämmittimillä. Ilmanvaihtojärjestelmien lämmön talteenoton hyötysuhde on 70 prosenttia. Toimisto-, neuvottelu- ja henkilöstöruokalatilat ovat jäähdytettyjä. Katolla on myös pienehkö aurinkosähköjärjestelmä.

Julkisivun näyttävyyteen on näkyvän sijainnin johdosta panostettu tavanomaista varastorakennusta enemmän. Ulkoseinän materiaalina on hienopesty valkobetoni, pääsisäänkäynnin kohdalla julkisivu on lasia.

Yhdentoista hehtaarin moreenipohjaiselle tontille jää vielä paljon laajennusvaraa tulevia tarpeita varten.

EtraOyLog4651 2

Martti Matsinen, PiiMat Oy:

Lähes kaksi hehtaaria saumatonta kuitubetonilattiaa

Etra Oy:n Hämeenlinnaan rakennuttamaan logistiikkakeskukseen oli alun perin suunniteltu sahatuin kutistumasaumoin ruutuihin jaettu teräkuitubetonilaatta. Sahasaumatun ratkaisun ongelmana on, että laattaan tulee lukuisia reunakuormia, jotka yleensä määräävät lattian mitoituksen. PiiMat Oy toi projektin suunnitteluun oman ehdotuksensa saumattomasta kuitubetonilattiasta. Saumaton ratkaisu lisäsi teräskuidun määrää, mutta laatta voitiin suunnitella 20 mm ohuempana, kun reunakuormista päästiin eroon. Lisäksi liikuntasaumaraudoitteiden määrää pystyttiin vähentämään, ja alkuperäisen suunnitelman mukaiset noin 4 km sahattavaa kutistumasaumaa jäivät kokonaan pois.

Kokonaiskustannuksissa tuli siis merkittävä säästö. Tämän lisäksi vaurioalttiit sahasaumat jäivät kokonaan pois ja liikuntasaumat, joita niitäkin tuli vähemmän, toteutettiin erinomaisesti kuormia siirtävillä, kestävillä saumaraudoitteilla. Paitsi, että rakentamisvaiheessa säästettiin kustannuksissa, tulee myös loppukäyttäjälle säästöjä saumattomista lattioista – hyllyjä voidaan sijoitella vapaammin, lattialla liikkuva kuljetuskalusto pysyy paremmin kunnossa ilman täristäviä saumoja ja lattian huolto yleensäkin on helpompaa saumattomilla ratkaisuilla.

Pääurakoitsija suhtautui PiiMat Oy:n ehdotukseen myönteisesti ja tämän jälkeen yhteistyössä pääurakoitsija – lattiaurakoitsija – rakennesuunnittelija – PiiMat Oy aloitettiin lattian tarkempi mitoitus. Projektin edetessä kuormitukset ja niiden sijainti muuttuivat ja lattiaa jouduttiin paksuntamaan 10 mm kuitumäärän pysyessä ennallaan. Viime hetkellä loppukäyttäjä pyysi mitoittamaan lattian noin 30 % suuremmalle hyllykuormalle mahdollisia tulevia käyttötarkoituksia varten ja lattiaa jouduttiin paksuntamaan 20 mm päätyen 190 mm paksuun, saumattomaan ratkaisuun.

PiiMat Oy:n tuotepaketti saumattomiin kuitubetonilattioihin koostuu hoikasta, korkealu-juuksisesta Hendix Prime 75/52 teräskuidusta, tehokkaasti kuormia siirtävistä AlphaJoint liikuntasaumaraudoitteista sekä lattialle erinomaisen kulutuskestävyyden antavasta, korundipohjaisesta Neodur HE2 kuivasirotteesta. Tällä paketilla on toteutettu jo lukuisia onnistuneita kohteita, myös paalulaattoja.

Teräskuitumäärä ja laatan paksuus perustuvat Hendix – mitoitusohjelmaan, jonka on kehittänyt Euroopan johtaviin teräskuituasiantuntijoihin kuuluva Jürgen Mandl. Mitoitus kuuluu aina mukaan PiiMat Oy:n kuitubetonipaketteihin. AlphaJoint saumaraudoitteet ovat maailman johtaviin saumaraudoitetoimittajiin kuuluvan Permaban Ltd:n tuotantoa. Tässä kohteessa valittiin saumaraudoitteen teräslistatyypiksi suorakulmainen 4010 ja vaarnalevyksi korkealujuusteräksestä valmistettu TD8. AlphaJointin muottilevy, teräslista ja vaarnalevy valitaan aina kohteen vaatimusten mukaan, jolloin asiakas saa juuri sen tuotteen mikä on teknisesti ja taloudellisesti paras valinta. Neodur on tunnettu saksalainen kuivasirotemerkki, jota on käytetty Suomessakin jo yli 2 miljoonaan neliömetriin kulutuslattiaa. Myös Neodur-tyyppi ja käyttömäärä valitaan aina kohteen vaatimusten mukaan.

Tärkeä osa PiiMat Oy:n lattiapakettia on tekninen neuvonta. Kuten Etra-projektissa, olemme tarvittaessa mukana projektin alustavasta suunnittelusta lähtien etsimässä optimiratkaisua. Lisäksi olemme mukana betonilattiatyön aloituspalaverissa ja tarpeen mukaan neuvomassa myös saumaraudoitteiden asennuksessa, kuitujen sekoittamisessa ja ensimmäisissä valuissa. Meidän kolmen hengen lattiatiimillämme on yhteensä noin 100 vuoden kokemus betonilattioista.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.