MegaHub-logistiikkakeskus

– Pääkaupunkiseudulla on logistiikan osalta selviä paineita. Laajentamistarvetta olisi, mutta tonttimaa on aivan liian kallista ja tontit ovat vaikeasti rakennettavia. Näihin kysymyksiin Moreeni tarjoaa vastauksen erityisesti keskusvarastojen osalta. Tällaisella omalla alueellaan näillä on tilaa. Logistiikkakeskusrakentaminen on suoraviivaista toimintaa, joka ei oikein sovi kaupungin keskustaan. Rakennuslupa- ja kaavoituskäytännöt tapahtuvat sujuvasti, koska täällä mennään kaupungin yleissuunnitelman mukaisesti, toteaa projektinjohtaja Riku Sirén MegaHub Development Oy:stä.

 

Synergiaa

MegaHub Logistics Center Hämeenlinna yhdistää terminaalin ja varaston. Ensin valmistui pienempi noin 2000 neliön terminaalirakennus Schenker Cargo Oy:lle ja Kiitolinjalle. Sen kylkeen nousi suurempi 15 400 neliön laajuinen varsinainen varastorakennus.

– Logistiikkatoimiala on keskittynyttä, yksi yritys tukee toista. Yhdistämme logistiikkaosaamisen, käyttäjät ja rakentajat. Tällaisessa terminaalin ja varaston yhdistelmässä on selvää synergiaa. Pakkaukset, lavat, henkilöstönvuokraus tulevat mukaan kuvaan, kun päästään suurempaan mittakaavaan. Toiminta sujuu paremmin kuin pienissä erillisissä yksiköissä. Kun samassa hallissa on varastopalveluyrittäjä, joka tarjoaa vuokralaisille puskurivarastoa, se helpottaa toimintaa. Kun meillä on enemmän rakennuksia samassa kohteessa, voivat käyttäjät tarvittaessa muuttaa yhden keskuksen sisällä tarpeiden mukaan, Sirén sanoo.

Sirénin mukaan kiinteistösijoittajat ovat paljon kiinnostuneempia logistiikkayritysten keskittymästä kuin pienistä erillisistä yksiköistä. Hämeenlinnan MegaHub-logistiikkakeskuksen ensimmäisen vaiheen investorina toimii kansainvälinen varainhoitoyritys Aberdeen Asset Management.

 

Turhat asiat pois

Rakennuskokojen pitää olla sopivia ja rakentaminen pitää osata tehdä järkevästi. Yritykset haluavat tehostaa toimintaansa.

– Jätämme turhat asiat pois ja optimoimme tilatehokkuuden. Logistiikka on tarkan marginaalin bisnestä., Sirén luonnehtii MegaHubin lähtökohtia.

– Runko on optimoitu kustannusten suhteen. Tämä on teräsrunkoinen rakennus, jonka julkisivuissa on Ruukin 23 cm paksut peltipintaiset seinäelementit. Katossa on teräsristikot, kantava pelti ja vesieristeenä huopakatto. Teräsrunko oli suhteellisen nopea rakentaa, runkourakan toteutti Ruukki, toteaa työmaapäällikkö Kim Närhi Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomesta.

Varastorakennus on suunniteltu siten, että se on helposti muokattavissa. Ulkoseinän aukotuksia voidaan lisätä tarpeen vaatiessa. Jänneväleiksi valittiin 22 metriä kertaa 12 metriä. Vapaa korkeus on 10,5 metriä. Lattiapinnaksi valittiin 170 millimetriä paksu kuitubetoni, koska lattiaan voi kohdistua suuria pistekuormia hyllyistä. Käyttäjäksi on tulossa muun muassa Berner Pultti Oy, jolle tulee hallin sisälle toimisto- ja sosiaalitiloja noin 150 m2.

Hallissa on myös 550 neliön palavien nesteiden varasto omana palo-osastonaan. Sen sammutusjärjestelmänä on kevytvaahtojärjestelmä, joka täyttää koko palo-osaston kevytvaahdolla tulipalon sattuessa. Muuten halli on sprinklattu.

Varastorakennuksen kylkeen kytkeytyvä terminaalirakennus on toteutettu rungoltaan siten, että hallissa on vain yksi kantava kahden pilarin pilaririvi. Näin toiminta voidaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti. Terminaalissa logistiikka kulkee läpivirtauksena toiselta seinustalta sisään ja toiselta ulos.

Hallien lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä ilmanvaihdon kautta. Ovien yllä on säteilylämmittimet. Terminaalipuolella automaattisesti ohjatut ovet, millä on suuri merkitys lämpötalouden kannalta.

– MegaHub tehtiin terminaalin käyttäjän tarpeiden vuoksi kahdessa vaiheessa, mikä ei ollut paras mahdollinen tilanne urakoitsijan kannalta. Kaikin mokomin olisimme tehneet molemmat rakennukset samaan aikaan, mutta se ei ollut tässä tapauksessa mahdollista. Talvi tietysti hidasti ja vaikeutti töitä ja jouduimme lämmittämään normaalia enemmän, Lemminkäisen Tapani Pöyry toteaa.

Rakennukset valmistuivat kuitenkin ajallaan ja tilaajat ilmaisevat suurta tyytyväisyyttä lopputulokseen.

 

Martti Matsinen, PiiMat Oy:

Saumattomat kuitubetonilattiat

ETRA:n logistiikkakeskuksen hyvien kokemusten pohjalta myös Megahubin kohteessa pää-dyttiin saumattomaan kuitubetonilattiaan. Asiaa helpotti, kun sekä pää- että lattiaurakoitsija olivat samat kuin Etrassa samoin kuin rakennesuunnittelija. Näin voitiin heti keskittyä niihin asioihin, jotka saumattomassa lattiassa ovat tärkeitä.

Projekteissa käytetty teräskuitu on korkealujuuksista, hoikkaa irtokuitua. Tämä asettaa betonitehtaalle suuremmat vaatimukset annostelun suhteen, jotta vältetään kuitujen palloutuminen. Ensimmäisenä valupäivän kuituvalmistajan, Severstal Metizin edustaja oli mukana antamassa ohjeita ja yhteistyössä Lujabetonin kanssa kuituannostelu saatiin toimimaan moitteettomasti.

Toinen tärkeä asia on oikean liikuntasaumaraudoitteen valinta. Siihen vaikuttavat laatan paksuus, liikuntasaumajako, kuljetuskaluston tyyppi sekä siirrettävien kuormien suuruus. Kuormansiirtokykyyn vaikuttaa saumaraudoitteen osalta erityisesti käytettävä vaarnalevy. Megahubissa korkealujuuksinen 8 mm:n levy oli riittävä ja päädyttiin samaan AlphaJoint raudoitteeseen kuin Etrassa.

Myös tässä projektissa loppukäyttäjän kuormitustiedot tulivat melko myöhään. Tarkistuslaskelmien pohjalta osa laattaa piti valaa 50 mm paksummaksi, mutta kuitumäärä pysyi ennallaan. Saumaraudoitteiden osalta tarkistettiin sauman kyky siirtää kuormat. Vaikka vaarnan kapasiteetti oli riittävä, päädyttiin siihen, että laatan paksuuden vaihtokohdassa varmistettiin lisäraudoituksella, ettei betoni murru pistekuorman alla.

Tällaisissa vaativissa kohteissa korostuu betonilattiatyön aloituspalaveri. PiiMat Oy on laatinut valmiin pöytäkirjamallin, jossa on esitetty ne tärkeät asiat, joista aloituspalaverissa tulisi päättää. Asiakkaat ovat nähneet tämän mallin hyväksi ja suurimmassa osassa kohteita, joihin tulee PiiMat Oy:n lattiatuotepaketti, sitä käytetään palaverin esityslistana – niin myös sekä Etrassa että Megahubissa.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.