Assemblin täydentää rakennusautomaatioalan osaamistaan ostamalla Fidelix-konsernin.

Assemblin ostaa Fidelixin

Assemblin täydentää rakennusautomaatioalan osaamistaan ostamalla Fidelix-konsernin.

Fidelix perustettiin Suomessa vuonna 2002, ja siitä on kehittynyt yksi älykkään rakennusautomaation ja olosuhdehallinnan keskeisistä toimijoista Pohjoismaissa. Fidelixin missiona on luoda älykkäitä rakennuksia ja edistää sitä kautta parempaa tulevaisuutta. Tältä pohjalta Fidelix on kehittänyt useita markkinoiden johtavia tuotteita ja asiakasratkaisuja, joita se myy, asentaa ja ylläpitää Suomessa ja Ruotsissa.

– Koko rakennusala on murroksessa, ja me aiomme olla siinä aktiivisesti mukana. Fidelixin huippuosaaminen vahvistaa ja täydentää Assemblinin tarjontaa ja nopeuttaa kehitystämme. Yrityskauppa on täysin linjassa sen kanssa, että keskitymme strategiassamme teknologiaan ja digitaalisiin järjestelmiin, joista syntyy älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja. Siksi on upeaa voida toivottaa Fidelixin henkilöstö, asiakkaat ja toimittajat tervetulleiksi Assemblin-konserniin, sanoo Assemblinin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mats Johansson.

Fidelixin toimintaa leimaa yrittäjähenkisyys, huippuosaaminen ja vahva innovaatio- ja digitalisaatioaste, josta ovat osoituksina varsinkin pilvi-, IMD- ja IoT-ratkaisut. Yhtiöllä on myös laajaa urakointi- ja huoltotoimintaa, mutta se myy myös yksittäisiä asiakasratkaisuja.

– Olemme hyvin ylpeitä kehittämästämme liike- ja palvelutoiminnasta. On myös hienoa, että meistä tulee osa kasvavaa konsernia, jolla on korkea tavoitetaso. Meillä molemmilla on yhteinen visio tulevaisuudesta ja tiukat laatu-, vastuullisuus- ja tehokkuusvaatimukset. Kauppa on hyväksi kummallekin osapuolelle, ja odotan jo yhteistä tulevaisuuttamme, sanoo Fidelixin toimitusjohtaja Tero Kosunen.

Yrityskaupan myötä Assemblin vahvistaa asemiaan myös Suomen talotekniikkamarkkinoilla. Fidelixin automaatioliiketoiminnasta tulee Assembliniin erillinen liiketoiminta-alue.

Kauppa rahoitetaan lainalla ja oman pääoman korottamisella, mikä on osoitus Tritonin sitoutumisesta Assemblinin kasvuun ja kehitykseen. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.