Antti Ruuska

Antti Ruuska on Green Building Council Finlandin uusi toimitusjohtaja

Tekniikan tohtori Antti Ruuska aloittaa Green Building Council Finlandin (FIGBC) toimitusjohtajana 17.3.2023. Ruuska siirtyy järjestöön kiinteistösijoittaja Ylvan kestävän kehityksen johtajan tehtävästä.

Antti Ruuska

Ylvassa Antti Ruuskalle on kuulunut tuotekehityspainotteinen vastuullisuus. Ennen Ylvaa hän työskenteli kymmenisen vuotta VTT:llä tutkijana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Ruuskalla on laaja kokemus suomalaisista rakennetun ympäristön kestävyyteen liittyvistä innovaatioista.

–  Olen tehnyt koko tähänastisen työurani kestävyyden edistämiseksi eri rooleissa rakennetussa ympäristössä. Ehkä se on kutsumus: tarve tehdä hyvää samalla kun tekee työtä, Ruuska sanoo. 

Ruuska kertoo olevansa hyvin tyytyväinen, kun on saanut olla mukana Ylvan vaativissa hankkeissa. Ylvan tavoitteena on oman toiminnan hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. 

Antti Ruuskan mukaan Ylvalla on viety kestävyyteen liittyvät asiat päätöksentekoelimiin ja toiminnan mittareihin eurojen rinnalle, ja sitä hän haluaa edistää muissakin kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä.  

– Kestävyyden pitää olla yrityksen ylimmän johdon ja hallituksen agendalla. Se on se iso siirtymä toiminnan muuttamiseksi kestävän kehityksen mukaiseksi. Rakennushankkeissa täytyy olla valmis ajattelemaan uudella tavalla, jossa eurot ja päästöt ovat samanlaisella painolla. 

Rakennushankkeiden päästöttömyydessä tilaajalla on Ruuskan mukaan keskeinen rooli.

– Kun tilaaja kysyy ja vaatii, tulee ratkaisuja. Painetta muutokseen tulee myös pankeilta ja rahoituslaitoksilta, jotka kysyvät EU:n taksonomiakehityksen myötä uusia kysymyksiä rahoitusta hakevilta yrityksiltä.

Green Building Council Finland on vuonna 2010 aloittanut kestävästi rakennetun ympäristön verkosto, jossa on mukana noin 300 toimijaa kiinteistö- ja rakennusalalta. Järjestön visiona on, että vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

FIGBC on jo entuudestaan tuttu Antti Ruuskalle. Hän on ollut mukana järjestön EU Taksonomia -asiantuntijaryhmän puheenjohtajistossa sekä Kiinteistöt-toimikunnan puheenjohtajana.

– Green Building Council Finlandissa on edelläkävijöiden joukko, mutta uskon, että mukana olevissa yrityksissä on potentiaalia vielä enempään. Parhaimmillaan FIGBC pystyy tekemään työkaluja, joista on hyötyä kaikille yrityksille.

FIGBC:n hallitus halusi uudeksi toimitusjohtajaksi henkilön, jolla on kiinteistö- ja rakennusalan kokemusta, näyttöjä asiantuntijatiimin johtamisesta ja mahdollisesti myös järjestökokemusta. 

– Antissa nämä kaikki yhdistyvät. Hänellä on hyvä näkemys järjestön tulevaisuudesta, vahva koulutustausta sekä näyttö osaamisesta ja toimeenpanosta, FIGBC:n hallituksen puheenjohtaja, SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutari sanoo.

Antti Ruuskan mukaan kestävyyden tärkeyden nosto on tärkeämpää kuin mikään. 

– Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elämään jo nyt maailmalla. Olen silti toiveikas: voimme vielä vaikuttaa ilmastonmuutoksen seurauksiin, ja sen me tulemme tekemään. Olen käytännönläheinen idealisti: hanskat käteen ja tehdään se mikä pystytään, Antti Ruuska sanoo.

– Toivon että Green Building Council Finland pystyy näyttämään toivoa ja esimerkkejä siitä, miten asioita tehdään kestävyyden ja bisneksen kannalta  hyvin.

Teksti: Jaana Ahti-Virtanen