Ämmässuon tuulivoimala lähihavainnekuva Ämmässuolta. Ramboll.

Ämmässuolle suunniteltavan tuulivoimalan kaavoitus on käynnistynyt

Ämmässuon tuulivoimala lähihavainnekuva Ämmässuolta. Ramboll.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä 8.2. –9.3.2021, jolloin niistä voi jättää mielipiteen Espoon kirjaamoon.  Aineistoon voi tutustua Espoon verkkosivustolla tai teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa Otaniemessä. Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää kaavamuutosta koskevan asukastilaisuuden verkossa torstaina 11.2.2021 klo 17.00–19.00.  

Kaupunkisuunnittelukeskus valmistelee selvitysten ja saadun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen, joka tulee nähtäville loppuvuodesta 2021. Kaavamuutoksen hyväksymiskäsittely on vuoden 2022 aikana. Jos Espoon valtuusto hyväksyy kaavamuutoksen, HSY harkitsee vielä ympäristöselvitysten pohjalta, rakennetaanko tuulivoimala Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen.