Kuva: Pixabay/TheOtherKev

AFRY tekee OX2:n merituulivoimaloiden YVA:t

OX2 on valinnut AFRYn laatimaan ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) Halla- ja Laine-nimisiin merituulivoimahankkeisiin. Halla sijaitsee ulkomerellä Hailuodosta länteen ja Laine Pietarsaaresta länteen. 

Kuva: Pixabay/TheOtherKev

Tutkittaville alueille suunnitellaan jopa 160 voimalan merituulivoimapuistoja, jotka toteutuessaan tuottavat merkittävän määrän sähköä. Hankkeet ovat hyvin alustavassa vaiheessa; sähköntuotanto käynnistyisi tämän vuosikymmenen loppupuolella.

– AFRYn kokemus erityisesti merituulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista sekä projektitiimin kokemus vakuuttivat meidät, kun kilpailutimme YVA-konsultit, toteaa OX2:n Suomen merituulivoimasta vastaava johtaja Olli Takalammi.

Laine-hankkeen YVA-projektipäällikkö Karoliina Jaatisen mukaan perinteiset selvitysmenetelmät eivät välttämättä riitä näin mittavassa ulkomerellä sijaitsevassa hankkeessa. 

– Pitkien välimatkojen ja valtavien selvitysalueiden vuoksi hankkeessa aiotaan näillä näkymin yhdistää perinteisiä kenttämenetelmiä uudempiin. Hyödynnämme mahdollisesti esimerkiksi eDNA-menetelmää datan keruussa. Työ vaatii vahvaa kokemusta tuulivoima- ja vesistörakentamisesta sekä meriympäristön asiantuntemusta, Jaatinen sanoo. 

Merituulivoimapuistojen lisäksi molempiin hankkeisiin liittyy mantereella tapahtuva sähkönsiirto. Halla-hankkeen YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen kertoo, että voimajohtoreittien suunnitelmat vaativat monenlaista yhteensovittamista muun muassa luontoarvojen, kaavoituksen, asutuksen ja muun maankäytön osalta. 

– Kymmenien kilometrien pituisten voimajohtoreittien maastoselvityksissä tarvitaan asiantuntijoita biologeista maisemaarkkitehtiin. Maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuvan hankkeen sidosryhmätyöskentely tuo myös oman lisänsä YVA-menettelyyn, Kilpeläinen kertoo.