Kuva: Intermalte/Pixabay
Kuva: Intermalte/Pixabay

Ympäristöministeriöltä miljoona euroa avustusta kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeille

Ympäristöministeriö avustaa miljoonalla eurolla kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen. Kukin avustettava hanke voi saada enintään 70 000 euroa.

Kuva: Intermalte/Pixabay

Avustettavat hankkeet voivat koskea esimerkiksi kuntien ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen kehittämistä, kuntien ja yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä, kuntalaisten ilmasto- ja kiertotaloustoimien vauhdittamista sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämistä.

Rahaa avustushakuun on varattu noin miljoona euroa. Kukin avustettava hanke voi saada enintään 70 000 euroa, kuitenkin enintään 70 % hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusta voi saada muun muassa palkka- ja suunnittelukustannuksiin. Kulkuneuvojen, tavaroiden tai laitteiden hankinnat tai vuokraukset voivat kattaa enintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta tai maakunnan liitto, näiden enemmistöomisteinen yhtiö tai näistä muodostettu yhteenliittymä. Avustushaku on auki 1.3.2022–14.4.2022.
Ympäristöministeriö järjestää infotilaisuuden avustushausta 15.3.2022.