Näkymä Juvantieltä kaakkoon. Kuva: Linja Arkkitehdit

YIT rakentaa koulukampuksen Juvalle

YIT ja Juvan kunta ovat allekirjoittaneet sopimuksen Juvan koulukampuksen toteuttamisesta elinkaarimallilla. Nykyisen koulukeskuksen alueelle rakennetaan kokonaisuus, jonne sijoittuvat satapaikkainen päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio ja liikuntahalli. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa, joka siirtyy vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan. Työt alkavat helmikuussa 2019. Uusien tilojen on määrä olla käytettävissä tammikuussa 2021.

Näkymä Juvantieltä kaakkoon. Kuva: Linja Arkkitehdit

YIT vastaa kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta 20 vuoden ajan elinkaarimallin mukaisesti. Ylläpitojakso alkaa tilojen valmistuttua joulukuussa 2020.

”Rakentajan valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen toiminnallisuuteen, arkkitehtonisiin ratkaisuihin sekä ympäristötavoitteisiin”, kertoo Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska. ”YIT:n ratkaisu vastasi vaatimuksiamme parhaiten sekä sisällöltään että hinnaltaan.”

Elinkaarimallilla varmistetaan, että rakennetut tilat ovat turvalliset ja terveelliset. Suunnitelmallisen ylläpidon ja energiatehokkuuden maksimoinnin ansiosta kiinteistön hiilijalanjälki voidaan pitää mahdollisimman alhaisena.

”Hankemallissa kiinteistön elinkaarta tarkastellaan kokonaisuutena, ei pelkästään investointikustannusta”, kertoo Toimitilat-segmentin johtaja Esa Neuvonen YIT:ltä.

Monipuoliset tilat kaikkien kuntalaisten käytössä

Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota innovatiivisiin tilaratkaisuihin, jotka mahdollistavat monimuotoisen oppimisen ja monipuolisen työskentelyn. Muunneltavat tilat on mahdollista pitää aktiivikäytössä mahdollisimman tehokkaasti harrastustoiminnan avulla. Kampuksella toimii esimerkiksi Lukioteatteri.

Kampuksen arkkitehtuurissa on huomioitu sen keskeinen sijainti kuntakeskuksessa ja läheinen historiallisesti arvokas kivikirkko. Rakennuksen rauhalliseen arkkitehtuuriin tuodaan pienillä elementeillä varhaiskasvatukseen ja koulumaailmaan soveltuvaa leikkisyyttä ja omaleimaisuutta. Materiaalit ovat ajattomia ja ympäristöönsä sopivia. Kampus piha-alueineen toimii kuntalaisten yhteisenä olohuoneena.

”Kampus on kaikkien kuntalaisten käytössä, päiväkotilapsista eläkeläisiin. Erilaiset toimijat voivat järjestää omaa toimintaa tiloissa”, sanoo Simoska.