kuva: YIT.

YIT käynnistää Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennustyöt Helsingissä

YIT on allekirjoittanut Helsingin kaupungin käyttöön rakennettavan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankkeen yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen. Urakkasopimus solmitaan KOy Helsingin Toimitilat kanssa.

kuva: YIT.

Toteutusvaiheen työt aloitetaan heti vuoden 2024 alussa ja urakan on määrä valmistua loppuvuonna 2027. Uusi kiinteistö rakennetaan Kamppiin, Runeberginkadun, Fredrikinkadun, Kampinkujan ja Salomonkadun rajaamalle katu- ja torialueelle, Kampin metroaseman lippuhallin paikalle. Rakennukseen tulee maan alle kaksi ja maan päälle kahdeksan kerrosta. Hanke mahdollistaa Helsingin eteläisten osien asukkaille hyvin saavutettavat, monipuoliset ja nykyaikaiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut noin 140 000 käyttäjälle.

”Suunnittelun keskeisinä lähtökohtina olivat rakennuksen saavutettavuus ja toimivuus käyttäjälle, elinkaarikestävyys sekä hyvä kaupunkikuvallinen laatu. Tiiviisti rakennetun maanpäällisen ja maanalaisen ympäristön vuoksi suunnittelun ja myös rakentamisen vaikeuskertoimet ovat korkeita. Suunnittelijat ovat löytäneet hyvin ratkaisuja sekä kaupunkikuvallisiin että teknisiin haasteisiin”, kiitti projektinjohtaja Tuomo Salonpää Helsingin kaupungilta.

”Tiiviillä tontilla ja keskeisellä paikalla työskentely vaatii erityisosaamista ja hyvää yhteistoimintaa projektin eri osapuolten välillä. Vuoden 2023 aikana hankkeen toteutussuunnittelua on edistetty hyvin ja tontilla on tehty esirakennustöitä, kuten katujen johtosiirtotöitä. Yhteistyö eri osapuolten kanssa on sujunut hienosti”, kertoi hankepäällikkö Jukka Viinamäki YIT:stä.

”Vastuullisuus on YIT:n strategian ytimessä ja se edellyttää meiltä toimia niin ympäristön, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintotavan osalta. Hankkeessa työturvallisuus on keskeisessä roolissa, ja sen lisäksi korostaisin myös ympäristönäkökohdista työmaan ajallista hallintaa sekä työmaan jätteiden toimivaa lajittelua sekä uusiutuvan energian käyttöä. Sujuva toteutuksenhallinta on vaativan hankkeen onnistumisen ehto”, Viinamäki lisäsi.