Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

VTT: Sisätiloihin tarvitaan uusia ilmanvaihtoteknologioita

VTT:n mukaan tulevaisuuden pandemioihin varautuminen ja ilmateitse leviävien hengitystieinfektioiden riskin merkittävä vähentäminen edellyttää ajattelutavan muutosta rakennusten ilmanvaihdon perusteissa. VTT tutkii asiaa Business Finlandin osittain rahoittamassa E3-hankkeessa.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Nykyisin jo käytössä olevien tekniikoiden kuten ilmamäärien kasvattamisen, tarpeenmukaisen ilmavaihdon hyödyntämisen ja ilmanjaon kehittämisen merkitys voi VTT:n mukaan osoittautua rajalliseksi tai kustannuksiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan kestämättömäksi. Turvallisten sisätilojen luominen myös pandemian aikana edellyttää uudentyyppisten ilmanvaihtoratkaisujen laajaa käyttöönottoa, VTT toteaa. 

– Tämänhetkiset rakennusten ilmanvaihtoa koskevat säädökset eivät ohjaa parhaalla mahdollisella tavalla uusien ilmavälitteisten tautien torjuntaan tarkoitettujen teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Esimerkiksi teollisuudesta tuttujen kohdeilmanvaihtoratkaisujen sekä tilakohtaisten puhtaan ilman tuoton (CADR) moninkertaistavien kiinteiden tehostusjärjestelmien käytössä on paljon potentiaalia. Tämä koskee erityisesti tartuntatautien leviämisen kannalta kriittisimpiä pisteitä kuten sisätiloja, joissa on koolla paljon ihmisiä ja oleskeluaika on pitkä, VTT:n tutkimustiimin päällikkö Hannu Salmela kertoo. 

Toinen esimerkki VTT:n mukaan ovat siirrettävät ilmaa puhdistavat laitteet, joiden avulla aikaansaatavia hyötyjä tulisi jatkossa pystyä arvioimaan tasavertaisesti varsinaiseen rakennustekniikkaan perustuvien ratkaisujen kanssa. Tämä mahdollistaisi yhtenevät ilmanpuhdistimille asetettavat vaatimukset muun muassa melun ja puhtaan ilman tuoton osalta. Uuden teknologian käyttöönoton hyödyt voivat monessa tapauksessa olla suurempia kuin niiden aiheuttamat kustannukset, VTT toteaa. Ratkaisuilla, joilla voidaan vähentää hengitystieinfektioriskin ohella pienhiukkasten, lämpöaaltojen tai rakennuksen kosteusvaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja tai muutoin parantaa työn tuottavuutta ja oppimistuloksia, hyödyt voivat osoittautua erityisen merkittäviksi.   

– Tutkimukseen perustuvat ratkaisut auttavat meitä ulos nykyisestä pandemiasta, torjumaan tulevia pandemioita sekä luomaan terveellisempiä, turvallisempia ja viihtyisiä sisätiloja kestävän kehityksen mukaisesti. Tätä työtä olemme jo osaltaan käynnistäneet Business Finlandin osarahoittamassa E3-hankkeessa, Salmela sanoo. 

Yritysten ja tutkimuslaitosten E3-yhteishanke (Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions Co-Innovation) etsii keinot estää virusten sekä tartuntatautien leviämistä sisätiloissa. Hankkeessa on mukana 22 yritystä.