VR Group Antti Lehmuskoski

VR Groupin varikon aurinkovoimalassa 2264 paneelia

VR Group Antti Lehmuskoski

Aurinkovoimala on rakennettu varikolle Pendolino-hallin katolle. Voimala koostuu yhteensä 2264 aurinkopaneelista.  Voimalasta saatava sähkö kohdistetaan Pendolinojen kunnossapitoon; aurinkosähkö kattaa noin 25 % hallin vuotuisesta sähköenergian tarpeesta. Aurinkoisena päivänä voimalan tuotto ylittää hallin kulutuksen, jolloin ylimääräinen energia käytetään hyödyksi muualla junavarikolla.

– Visiomme mukaisesti olemme matkalla maailman parhaaksi. Tässä erityisesti tärkeiden ympäristöarvojen lisäksi aurinkovoimalan rakentaminen on meille myös taloudellisesti kannattava hanke. Kertainvestoinnin jälkeen voimalalla tuotettu energia on käytännössä ilmaista.  Pidemmällä aikavälillä auringon vuotuinen kokonaissäteily vaihtelee vain vähän, joten investointikustannus huomioiden tuotetun energian hinta pysyy lukittuna pitkälle tulevaisuuteen, VR FleetCaren turvallisuusjohtaja Juha Ohvo sanoo.

– Aurinkovoimala on yksi vastuullisuusohjelmamme kärkihankkeita ja uusiutuvan energian lisääminen on myös Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaista, projektipäällikkönä voimalahankkeessa toiminut kiinteistöyksikön energia-asiantuntija ja kohteen ylläpitopäällikkö Martti Jalkanen kertoo.

– Mahdollisesti aurinkosähköjärjestelmiä voisi rakentaa tulevaisuudessa myös muualle VR Groupin kiinteistöihin, sillä hyödyntämätöntä kattopinta-alaa riittää. Olemme lisänneet uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissä siirtymällä öljylämmityksestä maalämpöön useassa kohteessa. Lämpöpumppujen hyödyntämisessä on edelleen merkittävää potentiaalia, Jalkanen kertoo.

Aurinkovoimalan Helsingin varikolle rakensi Solnet Finland.

– Meistä on hienoa, että isot toimijat näyttävät mallia uusiutuvan energian tuotannossa. Haluamme myös kiittää VR Groupia hyvästä yhteistyöstä projektin aikana. Projektin hallinta oli alusta loppuun saakka ammattimaista ja tavoitteemme yhdessä onnistumisesta toteutui hyvin, sanoo Solnet Finlandin maajohtaja Veli-Matti Heimonen.