Pelastusreitti
Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Visma Tampuurin Turvakohde-ohjelmisto Safetumille

Visma Tampuuri Oy ja Safetum Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla selainpohjainen Turvakohde-ohjelmisto sekä siihen liittyvä liiketoiminta ja asiakkuudet siirtyvät Safetumille. Turvakohde varmistaa, että kiinteistöllä on käytössään lakisääteiset pelastussuunnitelmat.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Liiketoimintakaupan yhteydessä Visma Tampuuri ja Safetum sopivat myös yhteistyösopimuksesta, jonka myötä Tampuurin ja Safetumin verkkopalvelut yhdistetään tulevaisuudessa yhä tiiviimmäksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

– Yhteistyömme Safetumin palo- ja pelastusturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa on ollut erittäin hyvää. Nyt solmittu liiketoimintakauppa onkin varsin luonteva jatkumo tälle. Tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa ja viemään yhdessä kiinteistöjen palo- ja pelastusturvallisuus asioita alalla eteenpäin. Tavoitteemme on yhdessä Safetumin kanssa kehittää ratkaisuja, joiden myötä voimme palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme vielä entistäkin paremmin, Visma Tampuuri Oy:n toimitusjohtaja Juha Raitanen kertoo.

– Asiakkaillemme tämä uudistus on erittäin toivottu. He ovat jo pitkään toivoneet, että Tampuurin kiinteistötiedot ja huoltokirja sekä asukassivut yhdistyisivät meidän Safetum-palveluumme. Olen ymmärtänyt tämän toiveen hyvin, koska se vähentäisi päällekkäisiä kirjauksia huoltokirjoihin, helpottaisi pelastussuunnitelmien päivittämistä ja toisi meidän paloriskihavainnot heti Tampuuriin käsiteltäväksi, Safetumin toimitusjohtaja Teemu Kajava sanoo.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista. Yhteistyön rakentaminen ja liiketoimintakaupan integraatiot ovat käynnistyneet maaliskuun alusta.