Viheralan yritysten määrä on kasvussa

Viherala työllistää kesäaikaan yli 27 000 henkilöä. Ympäri vuoden alalla on töissä vajaat 9 000 henkilöä, joten työpaikkojen määrä kolminkertaistuu kesällä. Viheralalle on syntynyt viime vuosina paljon uusia yrityksiä. Näistä merkittävä osa on mikroyrityksiä, jotka työllistävät pääasiassa yrityksen omistajat ja kesäkaudella muutaman henkilön. Pääosa uusista yrityksistä on tullut piha- ja maisemasuunnitteluun ja viher- ja ympäristörakentamiseen.

Viherympäristöliitto ry:n teettämän tilastoselvityksen mukaan päätoimisesti piha- ja maisemasuunnittelua harjoittavia yrityksiä on noin 250, viheralan rakentamista ja hoitoa harjoittavia päätoimisia yrityksiä on noin 500. Taimitarhayrittäjiä on noin 100, golfseuroja 130 ja viheralan monialayrittäjiä noin 240. Puutarhakauppiaita on noin 90, joukossa muutamalla on myymäläketju.

Viheralan arvo lähes 2 miljardia

Selvityksen mukaan viheralan työllistää ympäri vuoden 8 600 henkilöä ja tämän lisäksi kesäaikaan yli 19 000 henkilöä. Yritysten osuus viheralan työpaikkojen tarjoajina on kasvussa, kokonaistyövoimasta yli puolet, noin 56 prosenttia on yrityksissä. Julkisella puolella, kuntien, seurakuntien ja valtion palveluksessa, olevien henkilöiden määrä vähenee suhteessa kokonaistyöpaikkojen määrään.

Viheralan kokonaisarvo on selvityksen perusteella noin 2 miljardia euroa. Viheralan rakennuskustannusten arvo on reilut 1,1 miljardia ja viheralan ylläpitokustannusten arvo reilut 800 miljoonaa euroa.

Viheralan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,2 miljardia euroa. Kunnissa yleistyvien tuottajaorganisaatioiden liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa. Kuntien viheralueiden rakentamisen ja hoidon nettokäyttökustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa. Näissä luvuissa ei ole mukana puutarhaharrastukseen käytettävä vuotuinen ostosten määrä, mikä on reilut 600 miljoonaa euroa.

Viherympäristöliitto ry:n teettämä tilastoselvitys 2015-2016 pohjautuu löydettyihin tilastotietoihin, niitä täydentäviin nettikyselyihin sekä muutamien toimialojen osalta arvioihin.

Lähde: Viheralan tunnusluvut 2014 – 2015, Selvitysraportti. Viherympäristöliitto ry 2016.

Koonnut Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Viherympäristöliitto ry on valtakunnallinen viheralan keskusjärjestö. Liitto koordinoi teemavuoden järjestelyjä.

Lisätiedot Viherympäristöliitosta: www.vyl.fi