Pitäjänmäen toimitila- ja asuinkorttelin havainnekuva.

Varma ja Skanska rakentavat Pitäjänmäkeen uuden asuin- ja toimitilakorttelin

Pitäjänmäen toimitila- ja asuinkorttelin havainnekuva.

Varma omistaa Kutomotiellä sijaitsevat vanhat teollisuusrakennukset, joiden tilalle rakennetaan vuokra- ja omistusasuinkerrostaloja sekä toimisto-, palvelu- ja liiketiloja.Hankkeessa rakennetaan noin 700 uutta asuntoa sekä noin 7000 neliömetriä uusia toimitiloja. Hankkeen toteutuksen mahdollistavan asemakaavamuutoksen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2020 aikana.

-Tavoitteenamme on kehittää korttelikokonaisuus, jonka toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset erityisesti energiatehokkuudessa ja muissa ympäristönäkökohdissa. Pyrimme pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä Varman ja Skanskan yritystason tavoitteiden ja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kiertotalouden osalta kiinnitämme huomiota muun muassa purkujätteen hyötykäyttöön, materiaalivalintoihin sekä asumisaikaisiin kierrätystä edistäviin ratkaisuihin. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle, viihtyisäksi korttelikokonaisuudeksi rakentuvat asunnot soveltuvat erinomaisesti Varman vuokra-asunnoiksi, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

Ilmakuva Pitäjänmäen toimitila- ja asuinkorttelista.

Uudet rakennettavat asunnot ja toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäentien varrella, Vihdintien kupeessa ja Raide-Jokerin tulevaa pysäkkiä vastapäätä.

Pääosa korttelissa sijaitsevista huonokuntoisista rakennuksista on tarkoitus purkaa syksyn 2020 aikana, ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Korttelin rakennustöiden arvioidaan kestävän tämän vuosikymmenen loppuun.

Varma on tehnyt yhteistyösopimuksen Skanskan kanssa Kutomotien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan Skanskan on tarkoitus ostaa noin kolmasosa korttelin asuntorakennusoikeudesta ja toteuttaa se omana omistusasuntotuotantonaan. Tavoitteena on, että Skanska toimii Varman omistukseen toteutettavien rakennusten urakoitsijana.

-Pitäjänmäki on haluttu asuinalue myös omistusasumisen näkökulmasta, ja sen houkuttelevuus kasvaa entisestään Raide-Jokerin rakentamisen myötä. Kutomotien korttelista tulee viihtyisä ja monipuolinen kokonaisuus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövastuullisuuteen. Yhteiselle hankkeelle on erinomaiset lähtökohdat ottaen huomioon Skanskan ja Varman samansuuntaiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämisessä ja hyvät kokemukset aiemmasta yhteistyöstä, sanoo Skanskan aluejohtaja Juhani Aspara.