kielotie
 Raitiotien havainnekuva Tikkurilan Kielotieltä. Kuva: Vantaan kaupunki

Vantaan raitiotien budjetti: 40 vuodessa 10 miljoonaa euroa plussalle 

Uuden kustannusarvion mukaanVantaan raitiotien rakentaminen maksaisi 606 miljoonaa euroa. Vantaa maksaisi 414 miljoonaa, valtio 177 miljoonaa ja Helsingin kaupunki 15 miljoonaa euroa. Lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakentaisi vesihuoltoa 53 miljoonalla eurolla. 

 Raitiotien havainnekuva Tikkurilan Kielotieltä. Kuva: Vantaan kaupunki

Yleissuunnitelmavaiheen kustannusarvio vuonna 2019 oli 393 miljoonaa euroa, josta Vantaan osuudeksi jäi 267 miljoonaa euroa. Vantaan kaupungin mukaan keskeinen syy kustannusten kasvuun on rakentamisen hintatason nousu. Myös suunnitelmiin on tullut muutoksia. 

– Rakentamisen hintaa mittaava maarakennuskustannusindeksi on Suomessa noussut 21 % vuoden 2019 tasoon verrattuna, mikä tarkoittaa 57 miljoonan euron nousua ratikan Vantaan kustannusosuuteen.Loput 90 miljoonaa euroa kustannusten noususta aiheutuvat aiemman kustannusarvion jälkeen tehdyistä suunnitelman muutoksista kuten lentoaseman päätepysäkille lisätystä sillasta ja Tikkurilan keskustan ratikalle tehtävän tunnelin pohjarakennemuutoksista, kertoo Vantaan ratikan hankejohtaja Tiina Hulkko

Myös bussivaihtoehdon kustannusarvio on valmistunut. Sen rakentamiskustannukset olisivat 180 miljoonaa euroa. Bussivaihtoehdon kustannukset koostuvat muun muassa bussikaistojen rakentamisesta ja katujen perusparannuskustannuksista. Vantaan kaupungin mukaan valtio ei osallistuisi bussivaihtoehdon kustannuksiin. 

Rakentamiskustannusten lisäksi Vantaalle tulisi kustannuksia ratikan rahoituksen korkomenoista, raiteiden kunnossapidosta, raitiotien liikennöinnistä ja muusta HSL-taloudesta ja Kaupunkiliikenne Oy:n osakeostoista.  

Vantaan kaupungin mukaan raitiotie tuo 40 vuoden perspektiivillä kaupungille myös tuloja, joista maanmyynti- ja vuokraustulot ja maankäytön sopimuskorvaukset ovat suurin erä, arviolta 794 miljoonaa euroa. Lisäksi luvassa on verotuloja kiinteistö- ja yhteisöveroina sekä tuloveroina, yhteensä noin 42 miljoonaa euroa.

Nyt esitetyillä menoilla ja tuloilla Vantaan raitiotien talousvaikutukset yhteensä 40 vuoden aikana jäisivät kaupungin mukaan 10 miljoonaa euroa plussan puolelle.

Kustannusten lisäksi myös rakentamisen aikataulua on tarkennettu. Jos ratikka päätetään rakentaa, rakentaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2024, ja ratikka liikennöisi syksystä 2029 alkaen. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kahden allianssin mallilla.

Hankesuunnitelmaa ja esitystä raitiotien rakentamiseksi käsittelee ensin Vantaan kaupunkitilalautakunta 19.4.2023, minkä jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja edelleen valtuuston käsittelyyn.