Vantaalle uusia kerrostaloasuntoja, neliöhinta keskimäärin 4030 euroa

Bonavan strategiassa on kohtuuhintaisen asumisen kehittäminen, ja Vantaan kaupungin tavoitteena kaavoituksessa ja tonttituotannossa on tonttien riittävyys, toteuttamiskelpoisuus ja asuntotuotannon hyvä laatu ja asuntojen kohtuuhintaisuus.

Projektiryhmään osallistuivat Bonavan projektinjohtaja sekä tuotekehityksestä ja suunnittelusta vastaavia ihmisiä ja Vantaan kaupungilta keskeisiä henkilöitä kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta ja asumisasioista. Projektiryhmä kävi läpi rakentamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä ja paneutui erityisesti kaavamääräyksiin ja niiden tulkintoihin sekä rakentamisen kustannuksia lisääviin tekijöihin.

Bonavan mukaan lopputuloksena syntyi vaatimukset täyttävä suunnitelma; Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.2.2021 kerrostalotontin myynnistä Bonava Suomi Oy:lle. Vantaan Leinelään rakennettavaan 5-kerroksiseen Asunto Oy Vantaan Seela 1:een on suunnitteilla 50 uudisasuntoa.

– Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa on ollut erittäin rakentavaa. Syvällisen yhteistyön ansiosta olemme löytäneet ratkaisuja, joilla Seela 1:n neliöhinnat tulevat asettumaan selkeästi alle alueen muiden rakenteilla olevien uudiskohteiden tason. Neliöhinta vaihtelee asuntotyypeittäin, mutta kohteen keskineliöhinta on 4030 euroa, kertoo Bonava Suomen yksikönjohtaja Matti Kuronen.

Kohteessa on uusia ratkaisuja. Esimerkiksi irtaimistovarastot ovat asuntojen yhteydessä eikä alimpaan kerrokseen rakenneta erillisiä varastokoppeja käytävineen. Taloyhtiön yhteiset tilat ovat erillisessä piharakennuksessa. Julkisivuratkaisussa poikettiin alkuperäisen kaavan edellyttämästä kaarevasta julkisivusta.

Kohteen suunnittelussa tuli esille useita kompromisseja vaativia asioita, joista ei aina oltu yksimielisiä. Erityisen haastavaa oli varmistaa kohteen kaupunkikuvallinen laatu niin, ettei siitä aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuspaineita asuntojen hintatasoon. Onneksi kaikilla yhteistyöhön osallistuneilla oli aito halu päästä asuntojen kohtuuhintaisuuteen ja toivottavasti kohde saa hyvän vastaanoton myös markkinoilla. Tulemme hyödyntämään tästä hankkeesta saatuja kokemuksia myös tulevien asuntokohteiden suunnittelussa yhdessä rakennuttajien kanssa, sanoo Vantaan kaupungin asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson.