Kuva: valofuture.fi

Valo Future: Futurizer 2030 rakentamisen kestävyyden arviointiin

Valo Future on luonut Futurizer 2030 -mallin alustaksi kestävän menestymisen rakentamiselle. Mallista löytyvät keskeiset asiat, joissa tapahtuu muutosta tai joihin kohdistuu suuret muutospaineet vuoteen 2030 mennessä globaalisti, toimintaympäristöissä ja ihmisten käyttäytymisessä. Mallin taustalla on mittava yli 500 lähteen luotaus,  satoja esimerkkejä sekä testityöpajoja.

Kuva: valofuture.fi

Futurizer 2030 auttaa ymmärtämään muutosta kokonaisuutena ja muuttamaan oivallukset teoiksi.  Sisällöt on pelilllistetty ja ne ovat käytössä erilaisina tulevaisuuskarttoina, pelikortteina ja johdettuina työpajoina. 

Lisätietoa: valofuture.fi