Utajärven ilmakuva. Kuva: utajarvi.fi

Utajärven Solarparkin rakentaminen alkaa

NYABin osakkuusyhtiö Skarta Energy on tehnyt investointipäätöksen yli 100 megawatin aurinkopuiston rakentamiseksi Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle. NYAB on valittu hanketta koskevan suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppaniksi.

Utajärven ilmakuva. Kuva: utajarvi.fi

NYABin ja Skarta Energyn hankeyhtiön välillä allekirjoitetun sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 69 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi helmikuussa 2023 Skarta Energyn hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy:lle 13,3 miljoonaa euroa investointitukea aurinkosähkövoimalaitoksen investointiin. Utajärvelle.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Utajärven kunnan ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n kanssa. Utajärvi kuuluu päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien ja muiden toimijoiden HINKU-verkostoon.

– Olemme valmistelleet tätä pitkään ja odottaneet tätä hetkeä. Investointipäätös on hyvin tärkeä Utajärven kunnalle. Tämä mahdollistaa monien muiden asioiden ja ilmiöiden syntymisen, muun muassa vedyn tuotannon ja jatkojalostuksen osalta, ja vahvistaa täten elinvoimaisuuttamme myös jatkossa, Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen sanoo.

Projektin ensimmäinen vaihe sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, ja se aloitetaan NYABin mukaan viipymättä. Rahoittajana on Skarta Energyn enemmistöomistaja CapMan Nordic Infrastructure II -rahasto.

NYAB perusti vuoden 2022 lopussa yhteisyrityksen CapMan Nordic Infrastructure II -rahaston kanssa uusiutuvan energian tuotannon rakentamiseksi. NYAB-konserniin aiemmin kuulunut Skarta Energy Oy siirtyi yhteisyrityksen omistukseen. CapManin rahasto omistaa 60 % ja NYAB 40 % yhteisyrityksen osakkeista.

Utajärven Tunturisuon käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston arvioitu kapasiteetti on 102,5 MWp ja vuotuinen energiantuotanto 97 GWh. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 13,3 miljoonan euron suuruisen investointituen. Aurinkopuisto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Fingridin kanssa aiemmin tehdyn liittymissopimuksen mukaisesti.

Projektin arvioidaan kokonaisuudessaan valmistuvan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Utajärven kokonaishankkeeseen on suunniteltu nyt käynnistyvän voimalahankkeen lisäksi muun muassa vedyn tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko 150 miljoonan euron hanke tuottaisi noin 200 GWh sähköä.

– Uusiutuva energia on NYABin keskeisimmistä fokusalueista. Olemme iloisia, että pääsemme hyödyntämään monipuolista energia-alan osaamistamme myös aurinkovoiman parissa nopeasti kasvaneiden tuulivoima- ja sähköverkkoliiketoimintojen rinnalla. Skarta Energyn kanssa tehty sopimus on tärkeä koko Suomen organisaatiollemme, ja on hienoa päästä jatkamaan työtä energiaomavaraisuuden sekä vihreän siirtymän edistämiseksi yhdessä osakkuusyhtiömme kanssa, NYABin Suomen maajohtaja Mikael Ritola sanoo.