Rakennusalalla hyödynnetään jo runsaasti digitaalista tietoa ja mobiiliteknologiaa. Kuva: Adobe Stock / Wutzkoh

Tutkimukset kertovat: rakennusalan asenteet digitalisaatioon luultua positiivisemmat

Rakennusalalla digitaalista tietoa hyödynnetään esimerkiksi suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Yritysten ja henkilöstön digikyvykkyyttä tulee kuitenkin parantaa, sillä digitaalisuuden ja mobiiliteknologian merkitys kasvaa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkittiin rakennusalan digikyvykkyyttä yhdessä alan yritysten kanssa.

Rakennusalalla hyödynnetään jo runsaasti digitaalista tietoa ja mobiiliteknologiaa. Kuva: Adobe Stock / Wutzkoh

Mobiiliteknologian käyttöön liittyy rakennusalalla edelleen runsaasti ennakkoluuloja, mutta tutkimukset osoittivat, että negatiiviset asenteet eivät ole vallitsevia.

– Mobiililaitteiden pelätään monimutkaistavan nykyistä työnkuvaa tuomalla työhön ylimääräisiä ja tarpeettomaksi koettuja tehtäviä. Omakohtaiset kokemukset mobiiliteknologian käytöstä työssä ovat kuitenkin paljon myönteisemmät. Tutkimukset antavat rohkaisevan kuvan siitä, että rakennusalalla mobiiliteknologioiden yhdistäminen käytännön työhön voi olla jopa helpompaa kuin odotetaan, tutkimusjohtaja Taina Eriksson kertoo.

Tutkimuksien mukaan 88 prosenttia vastanneista haluaa oppia työtehtävistä niin paljon kuin mahdollista, ja 85 prosentin mielestä on tärkeä ymmärtää työnsä perusteellisesti. Noin 90 prosenttia vastaajista ei pelkää, että hänet voitaisiin korvata digitaalisella teknologialla ja noin 80 prosenttia ei pelkää, että digitalisaatio vie oman työpaikan.

– Teknologian ja järjestelmien käytön vahvistamisessa tärkeäksi ja usein unohtuvaksi tekijäksi nousi positiivisen palautteen merkitys. Järjestelmiä käytetään pitkälti vikojen ja puutteiden kirjaamiseen, mutta digivälineitä voi valjastaa positiivisen palautteen kanavaksi, Eriksson sanoo.

Rakennustyömailla hyödynnetään jo runsaasti digitaalista tietoa esimerkiksi kulunvalvonnassa, tuntilistoissa, perehdytyksessä, viestinnässä, mittatyökaluissa, työvaiheiden raportoinnissa ja valvonnassa sekä aikataulu- ja talousseurannassa.

– Betonielementtien 3D-tulostamista on kehitetty, ja elementin tiedot voidaan piirtää laserilla muotinpohjalle, jolloin ikkuna-aukon tai sähkörasian saa helposti oikealle paikalleen. Rakennuksen tietomallista voidaan tehdä as built -malli, johon rakentamisenaikainen dokumentaatio sekä remonttien ja muutostöiden tiedot tallennetaan digimuodossa, Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö, DI Katja Suovo kertoo.

– Rakennusalalla digitalisaation arvo on tiedonhallinnassa. Digitaaliset työkalut ja ratkaisut voivat helpottaa arkea. Tuoreen, ajantasaisen tiedon löytää huomattavasti helpommin digimuodossa kuin mapissa olevista papereista.

Digitalisaatioon liittyvänä haasteena Suovo mainitsee rakennuksen elinkaaren. Tulevat uudet lait edellyttävät, että rakennuksen toteumatiedot tallennetaan ja niitä päivitetään koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun rakennusalan digikyvykkyyttä kartoittaneet monivuotiset tutkimukset päättyivät lokakuussa. Mobiilipomo-tutkimuksessa käsiteltiin mobiiliteknologian hyödyntämistä työnjohdossa ja Dora-kehityshankkeessa digitaalista osaamista rakennusalalla. Hankkeet saivat rahoitusta Työsuojelurahastolta sekä EU:lta, ja niissä oli mukana rakennus- ja ohjelmistoalan yrityksiä.