Turun Pihlajaniemen aloituskortteleiden kilpailutyöt arvioitavana

Pihlajaniemen ensimmäisten kortteleiden rakentaminen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2022. Nyt käynnissä olevan tontinluovutuskilpailun tavoitteena on löytää Pihlajaniemen rakentamisen käynnistäville kolmelle aloituskorttelille korkeatasoiset suunnitelmat.

Suunnitelmien esittäjät sitoutuvat myös ostamaan kilpailun kohteena olevat tontit Senaatti-kiinteistöiltä ja rakentamaan korttelit kilpailussa esitetyllä tavalla.

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius on tyytyväinen kilpailutöiden määrään ja laatuun. Kilpailu on herättänyt jopa odotettua enemmän kiinnostusta ja ehdotusten taso on Vireniuksen mukaan varsin korkea.

Kilpailutyöt ovat arvioitavissa 26.10.–8.11. välisen ajan osoitteesta: kerrokantasi.turku.fi/pihlajaniemi. Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto kilpailun tuomaristolle ja palautetta hyödynnetään kilpailun toisessa vaiheessa, jossa jatkoon valittuja töitä kehitetään edelleen. Palautetta hyödynnetään myös kilpailun jälkeen asemakaavaehdotuksen laadinnassa.

Kilpailun ratkeamisen jälkeen alueen asemakaavaluonnos viimeistellään kumppanuuskaavoituksena voittaneiden  kanssa.

Pihlajaniemen keskeinen sijainti Turun kaupunkirakenteessa. Luonnonympäristö sekä merenranta luovat hyvät edellytykset viihtyisän ja omaleimaisen asuinalueen toteuttamiselle. Aluetta suunnitellaan vähintään 5000 asukkaalle ja se tulee osaltaan tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia ja palveluita myös ympäröivien alueiden asukkaille.