Yleinen tulevaisuusorientaatio, vertailu edellisiin Tulevaisuusbarometreihin.

Tulevaisuusbarometri: Hyvinvointivaltio halutaan säilyttää

Sitran kolmannen tulevaisuubarometrin mukaan seuraavan 10 vuoden aikana suomalaiset haluavat säilytttää hyvinvointivaltion, tasapainottaa julkista taloutta, ottaa vähemmän velkaa, pitää kansallisen turvallisuuden korkealla tasolla ja parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Sitran mukaan nämä toiveet vaikuttavat äänestyspäätöksiin eduskuntavaaleissa. 

Yleinen tulevaisuusorientaatio, vertailu edellisiin Tulevaisuusbarometreihin.

Tulevaisuusbarometri 2023 on Sitran teettämä kyselytutkimus, jossa selvitettiin 15–84 -vuotiaiden mannersuomalaisten näkemyksiä tulevaisuudesta.

Kyselyyn vastasi marraskuussa 2022 yhteensä 2150 henkilöä eri puolilta Suomea. Kyselyn toteutti internetpaneelina Kantar TNS.

Barometrissä kysyttiin, miten ihmiset suhtautuvat tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut tulevaisuusnäkemyksiin ja mikä on tärkeää tulevaisuuden Suomessa. 

Vastausten mukaan Venäjän hyökkäyssota, inflaatio, energiakriisi ja koronapandemia eivät ole nujertaneet uskoa vaikutusmahdollisuuksiin, sillä yli 80 % vastaajista ajattelee, että tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa.

– Suomalaisten vahva tulevaisuususko yllätti. Suomalaisilla on selvästi kriisinkestävyyttä ja luottamusta yhteiskuntaan. Voikin ajatella, että vakaa tulevaisuususko on suomalaisen yhteiskunnan voimavara, Sitran ennakoinnin asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen toteaa.

Innokkaasti tulevaisuutta odottavien osuus on laskenut viidennekseen vastaajista, kun kaksi vuotta innokkaita odottajia oli neljännes. Pelokkaasti tulevaisuuteen suhtautuvia on nyt 15 %, kaksi vuotta sitten osuus oli 13 %.

36 % vastaajista arvioi sodan Ukrainassa vaikuttaneen tulevaisuuden näkemyksiinä erittäin paljon tai paljon ja 43 % arvioi sodan vaikuttaneen jonkin verran. 

Kun suomalaisilta kysyttiin, mitkä asiat he haluaisivat nähdä toteutuvan 10 vuoden aikana, ykköseksi nousi toive hyvinvointivaltion säilyttämisestä. Kärkitoiveisiin nousivat myös julkisen talouden tasapainottaminen ja velan ottamisen hillitseminen, kansallisen turvallisuuden pitäminen korkealla tasolla sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen. Tulevaisuusbarometrin mukaan samat teemat vaikuttavat myös suomalaisten äänestyspäätökseen kevään vaaleissa.

Ympäristötavoitteiden kuten ilmaston kuumenemisen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen painoarvo on sen sijaan laskenut tulevaisuuden toiveissa. 

Barometrin mukaan nuorten tärkeysjärjestys sekä tulevaisuuden toiveissa että äänestyspäätökseen vaikuttavissa tekijöissä eroaa muista ikäryhmistä: kolmen kärjen muodostavat ilmaston lämpenemisen pitäminen alle 1,5 asteessa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen sekä hyvinvointivaltion säilyttäminen.